آرشیف

2019-2-23

شیرین نظیری

جمیله بوپاشا زن مبارزِ و قهرمان الجزایری

جمیله بوپاشا انقلابی اسطوره یی نهضت آزادیبخش الجزایر در برابر استعمار ظالمانه فرانسه است.
او برای بسیاری از حرکت های ضد استعماری و آزادیخواهانه نیم سده گذشته جهان سمبل و الهام بخش مقاومت و تسلیم ناپذیری بوده است و درباره زنده گی و مبارزات او به عنوان یک زن مبارز وانقلابی کتاب ها ومقاله هایی بسیاری نوشته شده است.
جمیله بوپاشابتاریخدهم فبروری  ۱۹۳۸، درشهرک سنت لوژن الجزیره پا به جهان هستی گذاشت ودر دامن خانواده ی که اعضای آن در مبارزات رهایی بخش الجزایر فعال بودند بزرگ شد.
 اودخت عبدالعزیزمحمد،انقلابی الجزایری ویکی ازاعضای مهم جبهه نجات ملی الجزایربود وبرای آزادی الجزایرازچنگ استعمارکشور فرانسه تلاش ومبارزه زیادی نمود.                                                  .
جمیله بانام مستعار خلیدا به جنبش مقاومت پیوست. تعداد فعالان زن در جبهه رهایی بخش الجزایر «اف ال ان» (FLN) بسیار اندک بود. او که به عنوان امدادگر کار می کرد در سال ۱۹۶۰ همراه پدر، خواهر وهمسر خواهرش در خانه دستگیر شد. به او نسبت بمب گذاری در دانشگاه را دادند ،اتهامی که هرگز ثابت نشد. این نوع اتهام ها توسط استعمارگران فرانسوی برای انتقام جویی از فعالان جنبش ملی مقاومت الجزایر امری رایج بود.
 درزندان حسین دی به وسیله آتش سیگار، شوک الکتریکی شکنجه وبابطری به وی تجاوز شد.او ووکلایش ادعای حیثیت نمودند.دادگاهی اعاده حیثیت جمیله بوپاشابه یکی از پرجنجالی‌ترین محاکمه های فرانسه والجزایرتبدیل شد.این رسوایی برای مردم فرانسه بسیارگران تمام شد. زیرا که ارتش فرانسه مجبورشد ازالجزایرخارج شودوالجزایراستقلال یابد.بااستقلال الجزایر جمیله بوپاشا زن مبارز وقهرمان نیزآزادشد.
 
سیمون دوبوار در سال 1962 به جنبش مقاومت الجزایر علیه استعمار فرانسه نوشت : كافی نیست كه فقط علیه جنایتی كه درحق جمیله صورت گرفته برخیزیم بلكه باید علیه برخوردهای به همان سان جنایت كارانه علیه همرزمان او سر به شورش برداریم.او از فرانسویان خواست كه در برابر جنایت كشورشان سكوت نكنند، خود را تنها به محكوم كردن این یا آن روش استعمارگرانه محدود نسازند بلكه توجه داشته باشند كه دولت در پی كسب حمایت و مشروعیت از آنها برای ادامه جنگ استعماری است . او از فرانسویان خواست تا جنگ و حكومت را محكوم كنند…. حكومتی را كه دربرابر ارتش زانو زده است.
او خطاب به فرانسویان گفت:هر كاری كه لازم باشد انجام دهید تا مردود شمردن جنگ توسط شما به اقداماتِ بی اهمیت تنزل نكند ….شما دیگر نمی توانید بهانه آورده و بگویید ما از جنایت هایی كه صورت می گیرد بی اطلاع بوده ایم.                                                                                                               

 
 پنجاه سال بعد از استقلال الجزایر در سال 2012 فیلم تلویزیونی « برای جمیله» به كارگردانی كارولین هوپرت خواهر هنرپیشه ایزابل هوپرت ، بار دیگر خاطره این زن مبارز را زنده كرد.اما جمیله از این فیلم تلویزیونی ابراز تاسف كرد، زیرا از نظر او این فیلم اساسا بر روی شخص وی متمركز شده و كمتر به جنبش رهایی بخش مردم الجزایر پرداخته است.                                                                                                  

سرگذشت این بانوی مبارز الجزایری در كتابی به نام خودش و به قلم سیمون دو بوار نویسنده و فیمینست نامدار فرانسوی به رشته تحریر در آمده است. در این كتاب به تجاوزهای گروهی و تجاوزهای وحشیانه از جمله با بطری و انواع دیگر شكنجه های رایج در زندان های نیروهای فرانسوی اشاره شده است. او در این كتاب نوشته است: داستان حاضر، سرگذشت دختر بیست و سه ساله‌ی الجزایری است با نام "جمیله بوپاشا" كه به عنوان مامور ارتباط جبهه‌ی نجات ملی الجزایر، از طرف نظامیان فرانسوی مورد شكنجه‌های وحشیانه از جمله هتك حرمت قرار گرفت.
جمیله بوپاشایکی ازقهرمانان ملی الجزایرونماد مقاومت انقلاب، الجزایراست.تاابدنامش مظهرمقاومت درجنبش زنان درهرگوشه جهان بشمارمی رود.

شیرین نظیری