آرشیف

2019-3-3

الحاج امین الدین سعـیـدی

جمال الدین افغانی در شهرک یهودی در ولایت ابراهیم خلیل الله ـ فلسطین

ولایت «حبرون»  یا « خلیل»  از جملهء بزرگترین وزیبا ترین شهر های فلسطینی است، که در نزدیک رود اردن ، در فاصله 30 کلیلو متری جنوب بیت المقدس اولین قبلهء مسلمانان در کشور اسرائيل فعلی موقعیت دارد.
 شهر حبرون همچنان درهمسایگی شهر های اورشلیم ، صفاد ، وبحریه طبریه میباشد. «حبرون» معنی ومفهوم رفاقت را می‌رساند، ونام «الخلیل» اصلاً نام عربی است ، این نام از لقب حضرت ابراهیم (خلیل‌الله) گرفته شده که آن هم به معنای دوست است. شهر «حبرون » در نزد پیروان همه ای ادیان ابراهیمی از جمله پیروان دین یهودی، پیروان دین مسیحی وپیروان دین مقدس اسلام دارای احترام وعزت خاص می باشد ، واقعآ این شهر از جمال وزیبای خاصی طبعی ودینی برخوردار است. شهر حبرون یا شهر ابراهیم خلیل الله مدفن گاه رجل دینی و پيغمبران ګذشتهء الهی نیز است
 فعلا این شهر عرب مسلمان نشین و یهودی و مسیحی است که به اصطلاح دروازه های درامد این شهر به دوبخش تقسیم گردیده، بخش دروازه درآمد حکومت یهودی، وبخش دروازه حکومت فلسطینی. مطابق آخرین احصایه ها تعداد نفوس این ولایت به 200 هزار تن میرسد.
 شهر خلیل یک از شهر های فرهنگی بوده و دانشمندان شهیر یهودی نیز درین شهر زندګی دارند. در این شهر زیبا مقبره ومزار حضرت ابراهیم خلیل الله یکجا ء با همسر اش ساره ومقبره اسحاق وهمسرش ربکا ( ربقه ) ویعقوب علیه السلام وهمسر اش لعیا و مقبره دهها و صدها نخبګان الهی و بزرګمردان تاریخ ساز مدفون هستند.

ادامه مطلب در اینجا