آرشیف

2016-9-6

گل رحمان فراز

جلوی اختلاس شاروال غور باید گرفته شــــود!

امروز ده ها تن از جوانان، فعالین مدنی و فرهنگی در یک راه پیمایی مسالمت آمیز خواهان پی گیری جدی دوسیه اختلاس، فساد اخلاقی، باج گیری، استفاده از صلاحیت های وظیفوی، غصب زمین، کم کاری و ضعف مدیریتی شاروال محمد عارف قاضی زاده – شاروال شهر فیروزکوه از طرف اداره محترم لوی حارنوالی گردیدند.
مظاهره کنندگان با سر دادن شعار های چون: دوسیه اختلاس شاروال غور باید بررسی گردد، شاروال غاصب را نمی خواهیم، جلو اختلاس شاروال غور باید گرفته شود، ما خواهان برکناری شاروال غور هستیم، وظیفه شاروال غور الی نهایی شدن دوسیه اش باید به تعلیق افتد، زنده باد سناتور غفاری، از رای که داده ایم دفاع می کنیم….! خواهان ختم مأموریت محمد عارف قاضی زاده شاروال غور گردیدند.
عبدالحی تابش – فعال مدنی و عضو این حرکت می گوید که اختلاس و رشوه ستانی در این اداره موج می زند و از زمان تقرر شاروال قاضی زاده اکثریت املاک دولتی و ساحات سبز برای زورمندان توزیع گردیده است.
تابش مدعی است که کسانی به املاک مربوط به شاروالی دسترسی پیدا می کنند که یا جیب پر از پول دارند و یا از نزدیکان و اقارب شاروال قاضی زاده می باشند.
او افزود که حتی دکاکین و ساختمان های رهایشی که در دوران مأموریت شاروال قبل در ساحات سبز بعد از اعمار تخریب گردیده بود توسط شاروال قاضی زاده بعد از اخذ پول هنگفت دوباره اجازه اعمار داده شده است.
جمعه خان رحمانی – عضو دیگری از این گرد همایی و جوان فعال در این باره چنین می گوید: "ما در جاده ها بصورت مسالمت آمیز بر آمده ایم تا از رای که برای سناتور منتخب مان داده ایم دفاع کنیم و نگذاریم دسیسه های شوم شاروال غور به شخصیت و نام سناتور منتخب مان صدمه وارد کند."
آقای رحمانی بیان داشت که بعد از اینکه ادعای شاروال قاضی زاده علیه سناتور غفاری بی بنیاد پنداشته شد و قضیه بعد از بررسی به صورت منظم و به نفع سناتور غفاری از طریق تلویزیون ملی انعکاس داده و دوسیه اختلاس، فساد اخلاقی، رشوه ستانی، سوه استفاده از صلاحیت های وظیفوی، باج گیری و توزیع ساحات سبز قاضی زاده که توسط موکلین سناتور غفاری جمع آوری شده بود به اداره محترم لوی سارنوالی مواصلت ورزید، شاروال چاره جز دسیسه سازی پیدا نکرد.
رحمانی خاطر نشان ساخت که قبل از این، شاروال شهر فیروزکوه تهمت دیگری را علیه سناتور غفاری (دشنام دادن پدر شاروال توسط سناتور غفاری) بست بست ولی مردم به شخصیت سناتور منتخب شان باور داشتند و دسیسه ایشان را بی بنیاد دانستند و مطمئن ام اینکه این دسیسه هم همانند دسیسه های قبل پیامدی خاص در پی نخواهد داشت.
نورمحمد مهربان جوانی دیگریست که خواهان اجراات و پی گیری مجدد دوسیه فوق از طرف اداره لوی حارنوالی می باشد و می افزاید که ایشان بی صبرانه منتظر اقدامات و عملکرد لوی حارنوالی اند.
گفتنی است که دوسیه ترتیب شده توسط سناتور غفاری برای شاروال شهر فیروزکوه به تعداد 226 ورق و 36 مورد جداگانه که شامل اسناد کتبی، صوتی و تصویری چون: اخذ رشوه، استفاده از صلاحیت وظیفوی، باج گیری، فساد اخلاقی، غصب ساحات سبز و توزیع املاک دولتی برای پولداران می باشد، از طرف مشرانو جرگه تأیید و برای بررسی دقیق و کامل به اداره لوی حارنوالی محول گردیده است.
با مهر
گل رحمان فراز
 

جلوی اختلاس شاروال غور باید گرفت شود!

جلوی اختلاس شاروال غور باید گرفت شود!

جلوی اختلاس شاروال غور باید گرفت شود!

جلوی اختلاس شاروال غور باید گرفت شود!