آرشیف

2015-12-5

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

جلسه مشترک بنیادفرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب و شورای جوانان غوری مقیم هرات دایر گردید

امروز جمعه ۱۳قوس ۱۳۹۴ بنابه تقاضای رهبری شورای جوانان جلسه مشترک این دو ارگان دردفتربنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب درحالی دایر گردید که مسئول فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد نیز حاضربود، ابتدا محترم سید محمد رفیق نادم رئیس دفتر حوزه غرب از کارکرد های آن بنیاد معلومات مفصل داده و جوانان رابه کار های فرهنگی وعلمی تشویق نمود.
 

ادامه مطلب اینجا