X

آرشیف

جلسه ربعوار با دست اندرکاران رسانه ها

 

جلسه ربعوار با دست اندرکاران رسانه ها

جلسه ربعوار با دست اندرکاران رسانه ها

آزادی بیان یکی از آزادی های اساسی و بنیادین بشری است، که بدون آن، نمی توان به دیگرآزادی های بشری دست یافت. رسانه ها نقش اساسی را در این مورد دارد؛ افکار واندیشه ها ی مردم یک جامعه توسط رسانه ها وآزادی مطبوعات انعکاس می یابد. ودر حقیقت رسانه ها برای ارتقای سطح فکری یک جامعه، جلب توجه عموم به معضلات و مشکلات فراراه زندگی فردی واجتماعی و بسیج عمومی بر علیه ظلم، فساد وبی عدالتی ها وبررسی وضعیت جامعه و پیش بینی راه حل ها برای معضلات دامنگیر آن و مطلع ساختن دولت وهیئت حاکمه از خواسته های مردم ونفی خود محوری و خود کامگی دریک جامعه  بکار می رود. رسانه ها در حقیقت ترسیم کننده خط بطلان بر روی نظام استبدادی و محاکم  قرون وسطا یی است که ترقی اندیشه هارا از مردم میگیرد.
در دین اسلام آزادی نطق وبیان و آزادی قلم از حقوق مسلم افراد به شمار می رود. در قرآن مجید، خداوند بر بندگان منت نهاده و سخن گفتن را بر او آموخته و قلم را با قسم ستوده است، تا سرچشمه پیدایش تمدنها، مایۀ پیشرفت وتکامل علوم وبیداری اندیشه های بشری باشد.
آزادی بیان در قوانین ملی وبین المللی از جایگاه خاص برخوردار بوده وبه عنوان زیربنای آزادی های دیگر بشری مورد توجه قرار گرفته است. از این جهت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای رشد آزادی بیان و رسانه ها سعی وتلاش بیشتری را به خرج میدهد.
به تاریخ 10 سنبله 1394 دفتر ولایتی غور-کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جلسۀ ای را تحت عنوان نقش رسانه ها و جامعه مدنی در تعمیم وحمایت حقوق بشر برگزار نمود. در این جلسه ، رئیس اطلاعات وفرهنگ، نمایندگان جامعه مدنی، نمایندگان رسانه های صوتی، تصویری و چاپی که تعداد شان از 17 نفر تجاوز میکرد اشتراک داشتند. جلسه مطابق اجندا، با قرائت آیات قرانی مزین شده و سپس محمد جواد علوی سرپرست دفتر ولایت غور، به اشتراک کنندگان ضمن خوش آمدید بیان داشت: "همانطوریکه رسانه ها  رکن اساسی نظام دموکراسی خوانده می شود؛ رسانه توانسته واقعیت های زندگی جامعه و اندیشه ها ونظریات عموم را برای رشد وظرفیت سازی جامعه انعکاس دهد و در اجرای رسالت شان خوب عمل کرده است. اما، بعضی مشکلات  را هم در عرصه های رسانه ای در ولایت غور داریم و تاهنوز آمار خبرنگاران در ولایت غور مشخص نیست، آدرس مشخص برای خبرنگاران نداریم و این را هم نمیدانیم که چقدر از خبرنگاران ما با اخلاق رسانه ای آشنا است. برای آنانیکه آشنای با اخلاق رسانه ای ندارند واز مهارت های خبرنگاری آگاه نیست لازم است، ورکشاپ ها و ترینینگ های خبرنگاری دایر شود. امیدوارم در این جلسه وجلسات بعدی روی این موضوعات توجه بیشتر صورت گیرد".
فخرالدین آریا پور، رئیس اطلاعات وفرهنگ، ضمن اعلان همکاری با رسانه ها، بر قانونیت رسانه ها مطابق با قوانین ملی (قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی) تأکید کرده وابراز داشت: مسائل مانند، ترویج فرهنگ حقوق بشری و موضوعات مربوط به مصالح عمومی در ردیف اعلانات تجارتی قرار نگیرد و این موضوعات که ارزش های حیاتی برای جامعه دارد بدون توقع مالی به نشر برسد ..اخبار نشراتی باید مستند باشد؛ از اخبار غیر مستند و موضوعات که مخالف مصالح عامه وامنیت عمومی باشد جلوگیری صورت گیرد. همچنان آقای آریاپور، فعال سازی اتحادیه ژورنالیستان و تشکیل کمیته خبرنگاران را نیاز اساسی برای هماهنگی رسانه ها خواند واضافه کرد، که کارمندان اداری یک رسانه که طبع کاریش رسانه ای نیست، نباید خودش را به عنوان ژورنالیست معرفی نموده و کارت ژورنالیستی را اخذ نماید.
آقای نورانی نماینده جامعه مدنی، نقش رسانه ها وجامعه مدنی را در تعمیم و حمایت حقوق بشر مؤثر خواند وگفت که، جامعه مدنی و رسانه ها در ترویج فرهنگ حقوق بشر و حقوق شهروندی تأثیر به سزای دارند؛ حقوق فردی و گروهی  مدعیان حقوق خصوصی را  در انظار مردم  قرار میدهد، در حقوق اجتماعی نظم عمومی واخلاق حسنه را مطرح می سازد ودر حقوق سیاسی اقتدار زمامداری و اعمال ورفتار دولت را در معرض افکار واندیشه های کنجکاوانۀ مردمی قرار میدهد و بدین ترتیب، شبکۀ وسیع ودر عین حال پرجوش وخروش ارتباطی در ابعاد وزوایای مختلف ایجاد می شود. در این صورت ، حجم وسیعی از تأثیر و تأثر فردی، وهمگانی در ابعاد مختلف فرهنگی، دینی، علمی، تجربی، اخلاقی، اقتصادی اجتماعی و سیاسی، جامعه را فرا می گیرد.
آقای غفوری، نپرداختن حق العضویت در اتحادیه را، از سوی خبرنگاران و مشکلات فراراه فعال سازی اتحادیه ژورنالیستان را در جلسه  مطرح ساخت.  در نتیجه مباحثات عمومی فیصله به عمل آمد تا، قبل از فعال سازی اتحادیه و رسیدگی به مشکلات آن، یک کمیته از نمایندگان رسانه ها تشکیل شده تا ضروریت های مقدماتی اتحادیه را فراهم سازد. به این اساس کمیته هر 15 روز یکبارو تمام خبرنگاران هر ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. نمایندگان رسانه ها برای ایجاد کمیته به مجلس معرفی گردیده و جلسه با دعای خیر به اختتام رسید.

گزارشگر: سجاد ساحل

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.