آرشیف

2015-1-8

محمدعارف ژکفر

جــلـــوه هــــای پـــوشش در اسلام

در مخزن شرف، گهری جز حجاب نیست
شـمشیـر دیـده را سپری جز حجاب نیست
ای ملتی که یکسره، درخـــــواب غـفـلتید
در کـاستـن ز فـر نـیـاکـان شـتـاب چـیست

 

حجاب سنگر است که درپناه آن، انسانیت انسان وارزش های عرفی ومذهبی اش سالم می ماند. این معنا برای زنان ضرورت بیشتردارد؛ زیرا دستگا آفرینش، زن راموجود زیباوپر جاذبه قرارداده است. زن پاک وبافطرت اصیل به خوبی میداند که جز در سایه پوشش وحجاب نمیتواند داشته های خود را از گزند دستبرد بیگانگان وسارقین عفت نگهداری کند.
بلی! حجاب یک امر فطری است که از نهاد وسرشت انسان بر میخیزد. دلیل فطری بودن حجاب آنست که پوشیدن وحفظ زیباییهای زن درطول تاریخ به شکلهای گوناگون در میان آدمیان وجود داشته است. پوشش، عفاف وشخصیت ومتانت زن را نمودار میکند واو را همچون مروارید گرانبها در بر میگیرد. پوشش سپری در برابر رهزنان گوهر عفاف است و موجب کمانه کردن تیری زهرآلود  چشم ناپاکان. پوشش جامعه  را از فساد اخلاقی حفظ میکند وبه زندگی گرمی می بخشد و پاکی وپاکدامنی را به ارمغان می آورد؛ دنیای شرق و غرب در برابر گرفتن حجاب از زن، چیزیکه سعادت و خوشبختی او را تأمین کند، به وی نداده است درحقیقت همه چیزش را از او گرفته است؛ اما اسلام به زن حجاب میدهد و شخصیتش را بالا میبرد احترام وعظمت وقداستش را در مسند مقدس مادری وهمسری حفظ میکند  و در همان حال هیچ امتیازی را نیز از او باز نمی گیرد. اینک، که پرچم داران تهاجم فرهنگی غرب علیه دژ مستحکم عفاف یعنی پوشش اسلامی، دختران وخواهران ما را از طریق سریالهای شوم خود آماج تبلیغات خود قرار داده اند؛ برماست که در تحکیم وتقویت سنگر" حجاب اسلامی" بکوشیم وبه خواهران خود بیاموزیم که دامن پاک حجاب از آلودگی ها وپلیدی ها، پاک وپیراسته است اما باید دانیست که حجاب، تنها عبارت از پوشانیدن اندام زن نیست بلکه دارای جلوه های گوناگون می باشد؛ مثلاً :
 
حجاب درظاهر:
الله متعال در کلام پاک خود می فرماید:« وَلیَضرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَی جُیُوبِهِنَّ»(نور/31)     ( زنان نباید زینت وزیور خود را جز آن مقداری که از آن آشکار است نمایان کنند)
البته این قانون در قرآن برای زنان سالخورده به شرطی نکردن آرایش استثناء شده.
 
حجاب درنگاه:
خداوند (ج) می فرماید 🙁 به مردان  با ایمان بگو دیده فرونهند و پاکدامنی ورزند، که این برای آنان پاکیزه تر است؛ وبه زنان با ایمان بگو دیده فرونهند و پاکدامنی ورزند)(نور/ 31-32)
چنانکه برای سلامتی هرکشوری، ورود اغیار و اشرار را ممنوع میدانند و قوانینی برای تنظیم مرزهای ورود و خروج به آن کشور پیشبینی میکنند، برای اینکه حقی از کسی پایمال نشود، نیز قوانین وحدودی مقرر است. اما با وجودی این پیش بینی ها، برای برخی جوارح مانند چشم و زبان چنین کنترولی وجود ندارد از مرزهای مهم در افراد "چشم" و " نگاه" است. از اینرو« چادر  قوی ترین پوششی است که به دید نامحرم اجازه گذر نمی دهد» هیچ قانون توان جلوگیری از نگاه کردن و در کف گرفتن اختیاری این موج نا مرئی را ندارد؛ بلکه تنها خود افراد اند که این عضو حساس را از به خطا رفتن و گناه کردن باز دارند، ولی گاهی انسان اختیاری خویش و اعضای خودش را از کف میدهد واز سوی دیگر فعالیتهای اجتماعی و … با چشمان بسته به گوشهای فروهشته ممکن نیست. ازینرو برخی وظیفه دارند تا اعضای خویش را پنهان دارند. بلی! هرگاه مرزچشم بسته شود،بسیاری از مشکلات وگره های اجتماعی وفردی از میان میرود.
 
حجاب درگفتار:
خداوند (ج) در کتاب بی همتایش میفرماید: ( ای همسران پیامبر! شما مانند زنان دیگر نیستید اگر سر  پروا دارید، به ناز سخن مگویید، تا هرکس در دلش بیماری است، طمع ورزد و گفتار شائسته گوید)(احزاب/32)
  طنین ملایم صدای زن، خودبخود، برای مرد فریبنده و اغوا گر است چه رسد به اینکه همراه با شیرین زبانی و طنازی باشد؛ به قول شاعر:

آهنگ خوش، از کام و دهان ولب شیرین
ار نـغـمه کــنــد، ورنـکـنــد دل بــفـریــبـــد

آری! سخنان نرم و نازک و دلربای زنان در قلبهای که زمینه جذب وگرایش به فساد را دارند، مؤثر می افتد، برخورد زن، گونۀ سلام کردن وبه کار بردن الفاظ دل فریب تأثیر بسیاری در انحراف مردان دارد. بسا یک مکالمۀ تیلیفونی ساده، در قلب مخاطب رخنه ایجاد کند. بیشتر انحرافها از یک مکالمه آغاز میشود و با گرم گرفتن ناز و کرشمه، به نقطۀ خطرناک میرسد. ازینرو برخورد دختران مسلمان نباید همراه نا محرم با خضوع وتواضع باشد. پیامبر گرامی اسلام(ص) هنگام بیعت گرفتن از زنان، از آنان پیمان میگرفت که با مردان نا محرم سخن نگویید.
 
حجاب در رفتار:
خداون منان میفرماید: « وَلَا یَضرِبنَ بِاَرجُلِهِنَّ لِیُعلَمَ مَا یُخفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ»(نور/31) (زنان با ایمان، پای خود را چنان به زمین مکوبند که آنچه از زینتشان را نهفته میدارند، آشکار گردد)
زنان عرب معمولاً خلخال به پا میکردند، وبرای اینکه بفهمانند خلخال قیمتی به پا دارند، پای خود را محکم به زمین میکوبیدند. آیه کریمه از این کار نهی کرده است. اصولاً هرچیزی- مانند گونۀ لباس پوشیدن، آرایش، زینت وهر حرکتی که زن جوان از خویش نشان دهد، و مقصودش جلب نظر مرد بیگانه باشد، حرام است. بنا براین به کار بردن عطرهای تند وهم چنان آرایشهای جذاب چهره، ممنوع است به طور کلی زن در معاشرت نباید کاری کند که موجب تحریک و تهییج مردان نامحرم گردد. اگر دختری با حجاب اسلامی اما با حرکاتی جلف و سبک و با ناز و کرشمه در کوچه وبازار و در برابر نامحرمان  رفت و امد کند، حجابش ارزش نخواهد داشت. پس حجاب اسلامی یعنی حجاب در لباس، در نگاه، در گفتار و رفتار. وچنین حجابی است که زنان و دختران از آزار وطمع بدکاران محفوظ خواهند ماند و بدترین مردان نیز در برخورد با دختر متین وبا حجاب، هرگز جرئت تعرض بخود نمی دهد.

اگرچه چشم این مـلـت بـه خواب است
ولی بـیـدار کـردن هــــم ثــــــواب است
مسلـمـانی عـفاف است وحجــاب است
نصیب شخص بی عصمت عذاب است

پوشش زن به نص قرآن کریم، عفاف او است وعفاف او، خدمتی است به سلامت اخلاق جامعه.
 
محمد عارف ژکفر دانشجوی سال دوم دانشکدۀ حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه دعوت.