آرشیف

2015-1-13

احمد منهاج حیدری

جـــوانـــان فـــاریـــاب افتخار آفریدند

 

 امروز یکشنبه اول اګست ۲۰۱۰ مسابقات جهانی فوتبال نو جوانان در اسلو پایتخت دولت شاهی ناروی آعاز ګردید۰این مسابقات همه ساله تحت  نام ناروی کپ برای مدت یکهفته بر ګزار میګردد۰ناروی کپ برای اولین بار در سال ۱۹۷۲ یعنی ۳۸ سال قبل از امروز بفعالیت آعاز نموده که همه ساله از تمام کشورهای جهان بدون در نظر داشت نوعیت رژیم حاکم برآن،جوانان و نو جوانان(۱۲تا۱۸)سال در آن اشتراک مکنند۰امسال جوانان از ۵۲ کشور جهان درین مسابقات اشتراک دارند که با یکدیګر برقابت میپردازند۰طبق اظهارات مسوولین برګزاری ناروی کپ تقریبآ ۴۰۰۰ بازی(مسابقه) در میدانهای محل اصلی برګزاری ناروی کپ در تپه مشهور (ایکیبرګ) و میدانهای مکاتب نواحی ۱۵ ګانه اسلو برګزار خواهد شد۰این مسابقات توسط ۲۱۰ داور(ریفری) داخلی و یکصد نفر داور خارجی رهبری میګردد۰ من هم که یکی از جمله ای این ۲۱۰ نفرم، ودر تمام ایام این مسابقات ۲۳ نوبت داوری خواهم نمود۰
امروز یکشنبه همزمان با افتتاح رسمی بازیها ،یکتعداد مسابقات هم صورت ګرفت که از جمله یکی تیم افغانستان بود۰ تیم فوتبال جوانان ولایت فاریاب به کمک تیم( پی آر تي ) ار میمنه به اسلو آمده اند۰در اولین مسابقه شان با یکی از تیمهای جوانان ناروژی که ساعت نه و نیم قبل از ظهر صورت ګرفت ،« افتخار آفریدند» یعنی مسابقه ۹ مقابل ۰(صفر) به نفع تیم جوانان ولایت فاریاب افغانستان به پایان رسید۰ بچه های عزیز ولایت فاریاب ،بکشور و مردم خود افتخار بزرګ کمایی کردند۰همه این جوانان با یکصدا فریاد میزدند:زنده باد افغانستان۰
قابل یاد آوریست که سال ګذشته هم جوانان فاریاب اشتراک داشتند و با دست آورد های بزرګ بوطن برګشتند۰در مسابقات بعدی موفقیت بیشر نصیب شان باد۰
منهاج حیدری  داور مسابقات بین المللی فوتبال نوجوانان
 
Norway Cup

 
 جوانان فاریاب افتخار آفریدند
 
جوانان فاریاب افتخار آفریدند