آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

جـــــوانان؛ ضامن انتخابات سالم و ســراســـــری

 

جوانان با نیروی فکری ذخیروی، انرژی تازه بکار شده و متفکر بالای موارد که در آن موضوع تعصب، ملیت گرایی بی معنی است و بر اصل شایسته سالاری، مساوات حقوق، استوار است، میتوانند، نقش حیاتی را در برگزاری پروسه انتخابات شفاف، سراسری، سری، سالم و عادلانه ایفا نمایند. 
جوانان همانطوری که امروز با اشتیاق تمام در کمپاین های انتخاباتی شرکت میکنند، فردا به پای صندوق های رای خواهند رفت و با شرکت گسترده خود در انتخابات زمینه های جعل و تقلب در این پروسه را به حد اقل می رسانند و مردم عوام را در سلامتی و شفافیت انتخابات سهیم خواهند کرد و عرصه را برای دیگران نباید خالی کنند. 
همان طوریکه اغلب اشخاص، پروسه انتخابات را به مثابه یک برنامه ای سمبولیک میدانند، نه یک مسئولیت ملی. بعضی باور ها مثل اینکه (همه چیز در انتخابات از پیش تعیین شده است) و یا (رای آنها در نتیجه انتخابات تاثیر و یا نقش ندارد) فضای ذهنی و روانی مردم را تسخیر کرده و این بد ترین و ملهک ترین ضربه به دموکراسی نوپای روبه توسعه ای افغانستان و انتخابات می باشد. شماری از حلقاتی که مخالف برگزاری انتخابات و روند کنونی اند، این تبلیغات را دامن میزنند تا مردم را نسبت به افغانستان مترقی، انکشاف یافته، در حال توسعه و انتخابات سالم بی باور سازند. 
جوانان به عنوان قشری آگاه و بیدار می توانند نقش خوبی در آگاهی دهی به مردم ایفا کنند. آنها بر خانواده های شان تاثیر گذارند و در میان مردم حضور دارند. آنها می توانند برنامه ها، روش ها و شیوه های رای دهی را به مردم توضیح دهند و آنها را به مشارکت گسترده در انتخابات سوق دهند. 
جوانان می توانند با تشویق و توضیح اهمیت رای دادن و مشارکت سیاسی مردم را به آنها تفهیم کنند و علاوه بر آن جوانان می توانند مردم را به انتخاب آگاهانه و دقیق نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تشویق کرده و راهنمایی نمایند. مردم بی سواد در روستاهای دور دست شناخت اندکی از شخصیت و برنامه های نامزدان دارند و این جوانان است که به لطف رسانه های همگانی می توانند برنامه ها و صفات نامزدان را به مردم توضیح دهند. هر چند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به اهمیت کار تبلیغاتی و اطلاح رسانی در امور انتخابات پی برده، اما برای این کار شیوه های نادرست و غیر موثری را به پیش گرفته است. کمیسیون انتخابات این اولویت را از طریق نشر آگهی های بازرگانی (اعلانات تجارتی) در تلویزیون ها و رادیو ها به پیش میبرد، در حالیکه این گونه تبلیغات هرگز قدرت اقناع کنند گی مردم را نداشته و به اندازه کافی راهنمایی نمیکند. کمیسیون باید جوانان را فعال می ساخت و تیم های تبلیغاتی و اطلاع رسانی را از طریق جوانان، مکاتب و مدارس در میان مردم محل به پیش می برد. این گونه جوانان می توانستند در روند انتخابات مردم را خوب اطلاع رسانی نمایند و اهمیت رای دادن را به آن ها بفهمانند. 
با استفاده از نیروی جوان، میتوان به مردم محل طوری فهماند اینکه آنها آگاهانه مسیر انتخاباتی شان را انتخاب کنند، هیچ نیروی داخلی و بیرونی در برابر خواست و اراده همگانی نمیتواند مقاومت کند. 
در آخر مطمین هستم اینکه مردم محل و عوام با استفاده از رهنمایی های نسل جوان، مسئولیت های شان را درک کرده اند و مطمیناً به آن عمل خواهند کرد. و نباید دستاورد های دوازده سال گذشته را نادیده بگیرند.