آرشیف

2015-6-20

امان معاشر

جـــاوید لودین باید جنرال دوستم را بشناسد

 شماری از رهبران احزاب سیاسی افغانستان در یک نشست از نظام ریاستی در افغانستان انتقاد کرده و سیستم متمرکز قدرت در کشور را مایۀ بروز فساد گسترده، ایجاد فاصله بین مردم و حکومت و کندی روند انکشاف اقتصادی، سوء استفاده از قدرت و ضعف حاکمیت قانون دانسته اند. اشتراک کنندگان اجلاس نظام پارلمانی را بر نظام سیاسی موجود ترجیح داده اند.
در این نشست محترم احمد ضیا مسعود رئیس جبهه ملی، ستر جنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم، امرالله صالح رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان با شماری از اعضای ارشد کنگره آمریکا در باره مسائل افغانستان گفتگو کرده‌اند.
این نشست دو روزه، دانا روهرا باکر از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور به همراه لو گهمرت، استیو کینگ و لوریتا سانچز دیگر اعضای کنگره آمریکا شرکت داشته‌اند.
در نشست نقش جترال عبدالرشید دوست رهبر جنبش ملی و اسلامی افغانستان و سرقوماندان اعلی قوای مسلح افغانستان اثر گذار جدی داشت. جنرال عبدالرشید دوستم درتحلیل خویش از نظر نظامی افغانستان را  بعد از خروج نهایی قوت های نظامی ناتو و در راس امریکا بعد از 2014 قابل ملاحظه دانسته آرزو نمود  که نظام سیاسی کشور باعث رضایت خاطر همه اقشار اجتماعی نیست که مع الاصف در مورد زندگی مردم نقشی را ایفا نمی کند.نشست رهبران جامعه  افغانستان که نیاز مبرم  زمان است از طرف توده های میلونی جامعه ما به گرمی استقبال.
شک نیست  هر اقدام مهم  درقبال خود برابلم هایی دارد . بعداز ختم  این نشست دو روزه هنگامی که خبرنگار تلویزون طلوع به منظور دریافت نظر  نزد  محترم جاوید لودین معاون سیاسی وزارت امور خارجه مراجعه نمود موصوف با لحن تند ، بی ادبانه و دور از عرصه ی دپلوماتیک  به ادرس یک مقام ملی کشور ما محترم جنرال  عبدالرشید دوستم با عصبانیت گفت (دوستم در افغانستان بیاید گپ بزند) اوشان  باید بداند که در سیاست انها ریشوها قدر دارد اقای جاوید صرف به انها فرصت می دهدکه با شور دادن ریش اسباب رضایت خاطر اقای لودین را فراهم سازدو به سخن های که اصلا به درد زندگی می خورد کار ندارند و این یک برخورد تعصب امیز است.
 اقای لودین ! اگر اجازه باشد یک بخش از فرموده های محترم جناب خیر اندیش نویسنده ی آگاه کشور ما  را یاد اور میشویم : "جاوید لودین، در کودکی از شیر پودری وچوشک انگلیسی استفاده کردی و درحکومت آقای کرزی،راه صد ساله را،یکشبه  طی کردی  ".
آقای جاوید!باید جنرال دوستم را بشناسید:
جنرال عبدالرشید دوستم را آقای کرزی رستم زمان و مجاهد کبیر نام گذاشته است اولین رییس جمهور دولت اسلامی افغانستان محترم صبغت الله مجددی رتبه ستر جنرال تفویض کرد. و خود جنرال صاحب گفته است(اگر من حمایت خود را از داکتر نجیب ادامه میدادم ، فکر انقلاب اسلامی بیشتر از یک خیال چیزی دیگری نمی بود” 
"یاوز" از زبان جنرال دوستم در رابطه به هشت ثورمینویسد: ” اگر من در مقابل داکتر نجیب پرچم عصیان بلند نمی کردم ، تحقق یافتن انقلاب اسلامی حتی مورد بحث هم شده نمی توانست و اگر من حمایت خود را از داکتر نجیب ادامه میدادم ، فکر انقلاب اسلامی بیشتر از یک خیال چیزی دیگری نمی بود”
در گروپ بزرگی از مجاهدین فاتح که بیرق پیروزی مجاهدین را در دست داشتند، مجاهدی که خود را حاجی یعقوب از مجاهدین محاذ ملی معرفی نمود و خود را همرزمان پیر مجددی میدانستند گفت: “من چهارده سال جهاد کردم و بعد از ظفر با افتخار بیرق را بدست گرفته با دادن شعار های پیروزی و صدای الله اکبر داخل کابل شدیم ما را عساکر دوستم در یک حویلی بزرگ جابجا کردند بیرق ما هم در یک کنج خانه گذاشته شد بعد از دو روز احساس کردم که ما پیروز نشده ایم ما را تسلیم نموده اند. دوستم اجازه ی داخل شدن ما را در شهر کابل داده است وبس. مثل اسیر بودم بعد از دو روز با استفاده از زبان اوزبیکی از قید عساکردوستم رها شدم و دوباره نام پیروزی را نمی خواهم بگیرم.)
اسماعیل پهلوان که یکی از قوماندانان دوستم است در کنترول شهر کابل در آن وقت سهم داشت گفت: ( ما کنترول را در شهر کابل داشتیم و داریم . ما از کسی دیگری به غیر از دوستم اطاعت نمی کنیم.)
امید است که آقای لودین در آینده در سخنانش در باب دیگران با مسؤلیت حرف بزند.
 
 
منابع
http://www.youtube.com/watch?v=bMNdr1Rgb90&feature=related
بخدی نیوز
صدای امریکا
سایت کافی
تلویزون تلوع