آرشیف

2015-11-30

afrotan

جـایـگاه انسان در تـــــاریـخ ادیـــــان !

از فرد فرد انسان های آزاده و تک تکی خواننده گان علاقه مند به این قلم  می خواهم تا این یادداشت را که ممکن است در چند بخش کوتاه و معمول خدمت شما سروران و عزیزان تقدیم گردد  حتمأ از آغاز تا به انجام به تأمل بخوانند ، شاید پاسخ بسیاری از ابهامات و پرسشهای را که در حوزه فلسفی و شناخت انسان در منظومه آفرینیش دچار آن هستیم  ببینیم و دریابیم . و در یابیم که چگونه آفریده گار هستی گفتمان جانشینی انسان به مثابه خلیفه خود درکائینات و هستی را در همان نخستین مراحل تکامل هستی به عنوان بستری برای نبوت آدم که مبرأ از کشتار و فساد بوده باشد
 

ادامه مطلب اینجا