آرشیف

2014-12-27

غلام ربانی هدفمند

جشن نتیجه کانکور 1391 – تقدیر اول نمره ها در ولایت غور

 

وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان ذبیح الله فرزند شکور داد و عبدالقاسم فرزند عبدالجبار اول نمره های کانکور 1391 اعلان کرد . 
امروز 13/12/1391 اداره محلی و نهاد های مدنی ؛ پیروزی معارف ولایت غور را جشن گرفتند .
سید انور رحمتی والی ولایت غور در سخنرانی خود نتایج کانکور 1391 را افتخار مانده گار و بزرگ خواند . والی غور از جوانان ولایت غور خواست که این افتخار را همچنان داغ نگه دارند تا تمام جوانان ولایت غور در آینده ها از آن استفاده نمایند ، اقای رحمتی ثبت این ریکارد و تجدید آنرا در سال های بعد از مسؤلیت های جوانان ولایت غور خواند . 
آقای رحمتی افزود :« در سال 1391 تعداد (2080) نفر پسر و دختر از ولایت غور در کانکور شرکت کردند و تعداد (1340) به بهترین فاکولته و رشته های دلخواۀ خود کامیاب شده اند ، تعداد (75) نفر در دانشگاه ها و دانشکده های طبی ، تعداد (73) نفر در فاکولته های انجینری ، تعداد (75) در پوهنخی های اقتصاد راه یافته اند ، صِرف تعداد (675) بی نتیجه باقی مانده اند که پایین ترین گراف بی نتیجه ها در سطح کشور را نشان می دهد ». آقای رحمتی علاوه نمود :« با سعی و تلاش بیشتری رهبری معارف ، اساتید و شاگردان ولایت غور امید می رود شاهد کشش و درخشش بیشتر جوانان ولایت غور در عرصۀ تعلیم و تربیه ، آموزش و پرورش و تحصیلات عالی باشیم ».
والی غور افزود : « در صورت که از جوانان ولایت غور به بی راهه استفاده نشود ؛ می توانند که در همۀ عرص ها همچنان افتخار آفرین باشند ، آقای رحمتی از وکلای پارلمان و بزرگان ولایت غور خواست تا بیشتر از این از یک تعداد جوانان ولایت غور به بیراهه استفاده نشود ».
رهبری ادارۀ محلی ولایت غور با اعطا تقدیر نامه و جوایز ؛ ذبیح الله و عبدالقاسم اول نمره های کانکور 1391 جمیله و نسیمه بانوان که توانستند بالاترین نمرات را در امتحان کانکور 1391 در بین دختران ولایت غور به دست آورند تقدیر نمود . 
قابل ذکر است که نهاد توسعۀ ملی ، مجتمع جامعۀ مدنی و ارگان ملی جوانان ولایت غور در جشن جداگانۀ از این ذبیح الله و عبدالقاسم را تقدیر نمودند. 
ادارۀ محلی ، نهاد های مدنی و مردم ولایت غور تأکید می نمایند که جوانان ولایت غور سعی و تلاش نمایند تا همچنان که در کانکور 1391 خوب درخشیدند ؛ در پوهنتون ها نیز از خود لیاقت و شایستگی نشان دهند تا بتوانند در آینده ها برای کشور خود خوب و معیاری عرضۀ خدمات نمایند.