آرشیف

2017-3-15

گل رحمان فراز

جدا شدن نور از عبدالله حل مشکل آیا آغاز بد بختی سیاسی!

عطا محمد نور والی ولایت بلخ و یکی از تأثیر گذار ترین شخصیت های سیاسی کشور متعلق به حزب جمعیت اسلامی است که در جریان مبارزات انتخاباتی انتخابات ریاست جمهوری مهم ترین، بارزترین و قاطع ترین نقش را به نفع داکتر عبدالله عبدالله ایفا کرد. او شدید ترین مبارز حفاظت از حق رای تیم اصلاحات و همگرایی محسوب می شد و بدون شک استا عطا پیکر اصلی تقسیم سهمیه پنجاه – پنجاه قدرت در حکومت وحدت ملی شمرده می شود.
ارتباط دوستی میان استاد عطا محمد نور و داکتر عبدالله عبدالله از حال نیست، آنها در سخت ترین شرایط توانستند اقتدار دوستی شان را مستحکم نگهدارند. هر دو تحت پرورش دو شخص شاخص استاد شهید برهان الدین ربانی (شهید صلح) و فرمانده احمد شاه مسعود (قهرمان ملی کشور) بزرگ شده اند و سخت ترین شرایط جنگ، جهاد، مبارزه و مقاومت را برادرانه، دوستانه و اخلاص مندانه، صادقانه، خردمندانه، هدفمندانه و مصمم سپری کرده اند.
تا حال دشمنان جمعیت اسلامی با روش های گوناگون کوشیدند تا گلیم اقتدار، تک رانی، سیاست برد بدون باخت ایشان را سرکوب و خنثی نمایند ولی اتحاد هدفمندانه ایشان همه درهای عبوری را بر روی دشمنان ایشان بسته نمود، پلان ها، طرح ها و برنامه های شان را قبل از تطبیق و اجرا خنثی و نقطه انجام، حرکت بی اثر و مهر بی اعتبار سازند.  
انکار کرده نمی توانیم اینکه نقش عطا محمد نور در پیروزی عبدالله عبدالله و احراز کرسی ریاست اجراییه بی مثال و الگو تر از خود عبدالله عبدالله بوده است، بدون موضع گیری ها جدی استاد عطا، عبدالله هیچگاه نمی توانست حق پنجاه در صد اش را اخذ بدارد و برای خود آینده سیاسی تحت شعاع دولت ایجاد کند ولی پابند بودن نور به قول اش برای گرفتن حقوق مطلوب از برآیند انتخابات ریاست جمهوری به عبدالله افتخار بخشید.
حالا که ایشان را در صحنه تصمیم گیری سیاست امروزی" دوستان قدیم و دشمنان حال" می دانیم، معلوم است که این بازی سیاسی به نفع هیچکدام شان نخواهد چرخید و تنها مرگ تقدیری سیاسی شان را مهیا خواهد ساخت. این گلایه گویی ها جز اینکه بین سران جمعیت اسلامی فاصله ایجاد نماید کاری دیگر نمی کند و کم کم جمعیت اسلامی را به سوی چند پارچه شدن، نفاق و کم اهمیت شدن سوق داده و نقش شان را کم رنگ و بی رنگ می سازند.
استاد عطا محمد نور در سومین سالروز درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم با گلایه مندی از کارکرد و عملکرد عبدالله عبدالله چنین ابراز داشته است که بعد از این با ریاست اجراییه نخواهد بود، خط و مسیر فعالیت های سیاسی اش جدا و دور افتیده خواهد بود. استاد عطا در ایراد سخنان اخیر اش عبدالله عبدالله را شخص نامرد، معامله گر و گژدم صفت خطاب کرده و از مردم به خاطر پشتیبانی و حمایت از داکتر عبدالله عبدالله معذرت خواسته است.
حالا سخن اینجاست که استاد عطا محمد همان تعیین ضرب العجل خط سرخ و حرکت نارنجی را چه کار خواهد، هر چند در سیاست تأمین منافع شرط است و در سیاست نه دوست واقعی و نه دشمن دایمی وجود دارد ولی فهماندن عوام و مخلصان بدون فهم سیاسی کاریست بس دشوار و طولانی مدت!
از این جر و بحث های که منفعت تیم را در بر ندارد چیزی حاصل نمی شود، بهتر است جمعیتی های محترم صرف نظر از جستجوی کرسی انفرادی به نفع خودشان به دنبال اهداف، آرمان و مرام پسندیده حزب جمعیت اسلامی بروند تا روح هم سنگران و یاران شهید شان را شاد و زندگی خویش را با اعتبار و با آبرو نگهدارند.

 با مهر 
گل رحمان فراز