آرشیف

2017-4-24

afrotan3141

جامعه افغانی وسگ‌های زرد برادران شغال !

زبان مان مو در آورد تا آنچه که لازمه اصلاحات بنیادی و متناسب به حال واحوال اقلیم و جغرافیا ی مملکت ما اند بیان کرده ایم ، حالا دور نه میرویم همین اصحاب واذنابی ِ از روشنفکری که به قول معروف بربستر حوادث همچون قارچ سبز میشوند از زمین و آسمان می بافند الا راه حل عادلانه بحران افغانستان و یاهم جوامعی که مصاب به ویروس کشنده به مانند ویروس جامعه افغانی شده اند . می گویند ، یک شرکت تجارتی اعلان داده بود که به مدیری با چندسال سابقهء موفق ، تسلط کامل به چندزبان خارجی و دارای تحصیلات عالی نیازمندیم، شخصی با تحصیلات اندک و بدون سابقه مدیریت و نا آشنا با زبانهای خارجی مراجعه کرد ، وقتی پرسیدند که برای چه اینجا آمده ای ، بلادرنگ جواب داد آمده ام بگوئیم که روی من حساب نکنید . ! 
این است که میبینیـــم بیش از ۱۵سال پـــس از آن همــه " من وسلوای" که در بسته ها و چِک های صد ها میلیارد دالری  بنام اعمارو بازسازیی  جامعه افغانی به جُلگه های ارگ شریف سرازیر گشته است با صد تأسف و تألم که تمامی وابسته گان این جماعت مافیا ی روشن فکر همان کمیدی درام گذشته را درهمان نقش شعارهای مفتکی تکرار میکنند وشب وروز بوق میزنند که افغانستان دارای بهترین سطح زندگی در منطقه وجهان است .!! جالب است هرجا که مسأله پیشرفت تکنولوژی و صنعت در جامعه ما به پیش آید نمائنده گان همین مافیای غارتگر بین المللی که پس از اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ بصورت سورت بندی شده در اختیار سلطه گران بین المللی  قرار داده شد و پیوست به آن چه تحلیل های علمی شاخداری که در مجالس عزاداری و سوگواری برپانمودند .