آرشیف

2018-6-11

rmobin

ثنا از جورِ زمان شده بیمار

ثنا از جورِ زمان شده بیمار
ثنا از روی خوبان شده بیمار

چنین سیرِ نزولی دارد انسان
ثنا از پی یزدان شده بیمار

شفا و درد و غم ها باشد از حق
ثنا از قُربِ یاران شده بیمار

ز بغلان تا به تخار گشته دیجور
چرا؟ چون! مردِ فرخار شده بیمار

ز من و فضلِ نامی با وی سلامی
ثنا، بر رغم رقیبان شده بیمار
 

باحرمت
غلام رسول مبین
غور، چغچران
21 جوزا 1397

یادداشت: این سروده به ادامه مرثیه یی جانانه و شاعرانه یی جناب استاد فضل الحق فضل سروده شده است. امیدوارم که اهل قلم و شعر و شاعری به کمبودی های آن خرده نگیرند و برای شفایابی و صحتمندی هموطنانِ خویش دست به دعا باشند تا باشد که خداوندِ متعال درین ماه مبارک رمضان، دوای دردِ همه را روا دارد.