آرشیف

2014-11-15

ضیا باری بهاری

تیغ همسایه

تیغ همسایه

 

"همسایه ام را خوب می شناسم"
از او گِله یی ندارم؛
اما چه کنم، که هموطنم
ریشه های واژه های هستی تنم را
در میهن عزیزم 
با تیغ همسایه قطع می کند
 

یادداشت: این چند واژه به استقبال شعر "همسایه" (چکامه زیبای از محترم جهانگیر ضمیری) از دفتر اندیشه ام گلچین شده اند.

با درود ضیا باری بهاری