آرشیف

2014-12-26

علی اکبر زاولی

تکواژه‌ های زیستنم شعر می‌کند

تکواژه‌های زیستنم شعر می‌کند
تا عمق زخم‌های تنم شعر می‌کند

مفهوم عاشقانه‌ترین خنده‌های تو
در چشم و گوش و در دهنم شعر می‌کند

حتا کنار منزل یک مثنوی نگاه
پیوسته زنگِ در زدنم شعر می‌کند

خود در شروع فصل غزل داد میزدی
گل‌های سرخ پیرهنم شعر می‌کند

وقتی اگر تمام مزایای ماه را
با مزه تر صدا بزنم شعر می‌کند

اینک کمی شبیهِ کبوتر شدی، بپر!
یعنی که صلح در وطنم شعر می‌کند

1390 کابل