آرشیف

2019-10-13

میرویس عبدالهی

“توسل به اکثریت یا توسل به مقبولیت”

خواهی نشوی رسوا
همرنگ جماعت باش!!

یکی از ضرب المثل های احمقانه‌ی ما مردم ، که جلوی پیشرفت بسیاری از ما گرفته همین است.

بعضی از مردم تنها دلایل و مدارک زندگی شان همین است که چون جمعیت زیادی به فلان موضوع یا مسئله را قبول دارند ، پس درست است!

مثلاً در گذشته اکثریت مردم «زمین صاف است» را گزاره‌ای درست می‌دانستند؛ اما این‌که اکثریت یا حتی همهٔ مردم زمین را صاف بدانند دلیل صاف بودن زمین نخواهد بود.

یا اینکه خدا وجود دارد ، انسانها را آفریده و به تمام جانداران جهان
در اختیار انسان قرار داده چون انسان اشرف مخلوقات است.

توسل به اکثریت تنها می‌تواند ثابت کند که اکثریت، چیزی را قبول دارند 
اما نمی‌تواند ثابت کند که آن چیز درست است.

#شک!