X

آرشیف

تلاشهای پاکستان کمان کان دشمنانه اند!

 

نظر به اعتراف حُکام جدید پاکستان و در رأس عمران خان مبنی براینکه:  حُکام قبلی  پاکستان علیه افغانستان موقف خصمانه داشته و حال حاکمیت پاکستان تغییر کرده و میخواهد این سیاست خصمانهء حکومات پاکستان را علیه افغانستان تغییر دهید…. این اعتراف پاکستانی همراه با اعترافهای دیګر درین خصوص و مستندات موجود دیګر، ضرورت پيشکش کردن مستندات ما را مبنی بر سیاست کذاب پاکستان در قبال افغانستان منتفی میسازد. این حالت ثابت میسازد که حاکمیتهای پاکستان در طول تأریخ علیه کشور ما دسایس چیده و فتنه کرده اند. 

آیا این سیاست دو روی وفتنه ګر ادامه دارد و یا تغییر خواهد کرد؟ 
تجربهء من  مبتني  به حکم الفبای سیاست و قاموس های سیاسی به این سوال جواب نه میګوید.

دلایل:
• دوستی و دشمنی در سیاست بر بنیاد منافع و مصالح اند. پاکستان بر خلاف آن دروغ عام از تقسیم هند در سال ۱۹۴۷م تشکیل نه شده. 
پاکستان در آن سال از تقسیم افغانستان و هند برتانوي یعنی در ملک غیر و غیر طبعی و با یک ترکیب غیر متجانس ایجاد شده و این نظامیان پنجاب اند که کشور به نام پاکستان را درین نکاح اجباری نکهداری میکنند. مبارزات آزادیبخش پشتونها، بلوچها، سرایکي ها سندهی ها با دادن هزاران قربانی به شدن ادامه دارد. 
 این واقعیت ها را در هر محکمه ثابت کرده میتوانیم. 
• با در نظر داشت حالت فوق، بخاطریکه موضوع به عدالت و محکمه نه رود که بازنده پنجاب و معلوم است، پاکستان باید افراد را اجیر کند، پدرامیهای متعصب را تقویت کند، افراد ناکس و بیکس در ملت را در انتخابات ریاست جمهوري اینده تقویت کند، در تجزیه و تقسیم نام افغانستان شود، در براندازي نام تاریخی افغانستان شود، تفرقه های قومی و سمتی را تقویت کند، افغانستان بی ثبات را تقویت کند و سوټهء طالب و بعداً داعش را داشته و به کار ببرد، تطمیع و تهدید کند، از آمریکا و جهان کما کان جزیه ګرفته که ترور و دهشت منطقه به ایشان خواهد رسید و دهها مکر و فریب دیګر که به اهداف شوم خویش درین عرصه به تدریج برسند، ناجوان مردانه استفاده کرده و میکنند. 
این رسیدن به اهداف شوم پاکستانی در پهلوی سایر تدابیر در از پا در آوردن افراد ملي و روی کار کردن و به قدرت رساندن افراد خاین و متعهد به پاکستان  در افغانستان نیز روی دست بود و این پروسه کماکان ادامه دارد.  
پاکستان و ایران در طول تاریخ ازکس و شخصیت سیاسی  دیګری افغاني به اندازهء داکتر اشرف غنی ترس ندارند. به همین علت هم است که  ایشان با تمام قدرت و وسایل از جمله به سوته ای طالب در براندازي  داکتر اشرف غني و یا جلوګیري انتخاب مجدد شان به حیث رئيس جمهور آيندهء کشور تلاش دارند. 
تصادفی نسېت که  حال  و همین دیروز از دهن ملابرادر همان زمزمهء قبل شان تکرار شد. "  با داکتر محمد اشرف غني  مذاکراه به شرط میکنند که داکتر غنی استعفاء  دهد وبار  دیګر خود را  به ریاست جمهوري کاندید نه کند. 
این ترس را ایشان از کاندیدان و یا افراد دست اول دیگر سیاسی در انتخابات آیندهء ریاست جمهوری ندارد. این دیګران هم  دهها مرتبه علیه پاکستان اعمال را اجراء نموده و یا به اندازه کافی به دست خود طالب و عمال پاکستاني کشته اند، خطر شان برای پاکستان به اندازهء جناب غنی نیست. 
این موضع از ترس عمیق پاکستان از برنامه های سیاسی و اقتصادی داګتر غنی  همجنان ایران  نیز در انتخابات ریاست جمهور آیندهء افغانستان هراسانیده است.
این همه حالت سبب میشود که عوض محکمهء عادلانهء جهانی، پاکستان به هر معاملهء  به افراد متعصب، ستمی چون پدرامیها را که در یک صف با جناب عطای نور نشسته به معامله رفتن سفارش و تأکید دارند. 
تأکید عطامحمد نور در مورد حل مسأله خط  دیورند توسط رأی مردم دوطرف خط در مبداء خطاء و عدم درک عمق قضیه است. این موقف در واقعیت زمینه سازی به شیطنت های ممکن بعدی پاکستان است اما به یقین  از موضع خاینانه پدرامیها متفاوت است.
اولاً کدام خط و نشان عملی روی زمین به نام دیورند لاین وجود ندارد. 
سرحد موجود توسط پاکستان با سیم خاردار کشېدن خط و سرحد به میل پاکستان در بین افغانستان و پاکستان است و به خط دیورند ربط ندارد. پدرامیها به صورت مطلق و وقیحانه درین زمینه موقف خاینانه داشته و دروغ میګویند! 
اگر عطاء محمد نور در مورد اینکه پسر پدر خویش است به رای گیري و ریفراندم میرود انتخاب خودش اما ما به این خاطر و تثبیت واحد بودن از آمو تا آباسین، اټک، بولان و مارگله  و اینک پسر پدر خویش ایم  ضرورت به ریفراندم ‌و پرسیدن از مردم نداریم. رفتن به مستندات تاریخی، قانونی، متخصصین فن، داکتر، مساجد، مقبره ها و تاریخ شریک با زبان و غزا های شریک سند ماست و این مستندات  را در محکمهء جهانی نیز ثابت کرده میتوانیم. 
ما از ارادهء ملت و تصمیم مردم منطقه ترس نداریم و اینک میلیونهای انسان درین مناطق همه روز به صدای بلند میګویند: لر او بر یوافغان، يوه خاوره يو عزت!
ما به اين مورد به ريفراندم و تصميم ضرورت نداريم و اين را يم فريب و زمينه سازی به فریب پاکستاني میدانیم. 
بلی بعد از خارج شدن بیشتر از ٢٥٠ هزار اردو و هزارها ملیشای مشابه به لباس طالب متعلق به نیروهای امنیتی پاکستان که  قاتل اجرتی اند، ازین سرزمینهای پشتون و بلوچ و ګرفتن سرنوشت این مردم در دست خود شان و آزاد شدن افغانستان کامل فرصت خواهند یافت  که این مردم محل خود تصمیم بګیرند که با کشور چین و یا با فرانسه و یا با کابل زندګی کردن میخواهند. 
ما به تمام تخلفات و دسایس پاکستان متوجه و حرکتهات دشمن در لباس دوست را هم میدانیم و فریب نه خواهیم خورد. 
تمام مستندات ثابت میسازد که پاکستان این غدهء سرطانی در عمل هیچ کار عادلانه و درست در قبال افغانستان و امر صلح و استقرار منطقه نه کرده و ماهیت ناجایزش تغییر پاکستان را تقریباً ناممکن ساخته است. 
مواضع مذاکرات صلح امریکا با طالب و سفرهای مشترک جنرالان پاکستانی با طالبان درین مذاکرات و تشدید جنگ شان علیه مردم افغانستان این همه اثبات میکند که سیاستھای پاکستان علیه افغانستان و مردم ما نه تنها تغییر نه کرده بلکی کما کان به شدت ادامه دارند. 
سفر قریب الوقوع جناب رئيس جمهور افغانستان به پاکستان ممکن امر و هدایت جامعهء جهانی، ضرورت انتخاباتی و وعده های گرم و چرب روابط اقتصاد محور نواز شریف و حال عمران خان در حال صورت میگیرد که جناب رئيس جمهور اشرف غنی در مورد عدم صداقت پاکستان  اتمام حجت نیز  نموده است. به تحلیل عقل سلیم  آزمودن را باز آزمودن به نفع خېر نمی باشد. 
سفارش میکنم که جناب رئيس جمهور این سفر را با اعزام تیم کاري و آمادګی بیشتر جهت اجرای کارهای مشخص  در مطابقت به صدای عقل سلیم جواب ګفته و بخاطر آمادګی به دست آورد مشخص با آمادګی بیشتر و‌ مشخص تیم کاري به بعد ملتوی سازد. 
بلی ما در منطقه وجود داریم و باید باهم کار کنیم، اما نباید کماکان به پاکستان اجازه دهیم که با چند تصویر نمایشی جهان را فریب دهد که که داریم کار را با افغانستان آغاز کردیم. 
تجاوزات برحقوق مردم مظلوم در پاکستان چنانچه پاکستان به نحوی از وجود طالبان سوء استفاده میکند، جانب افغانی باید روش بالمثل کند. 

پایان بی پایان 
دوکتور صلاح  الدین سعیدی 
۲۴/۶/۲۰۱۹

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.