آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

تقلب ٰ،بحران و عـــدم امنیت در کشور

 

سال 2014 با دلهره وسواس و تشوشات مختلف برای مردم ما مایه نگرانی بودبزرگترین نگرانی انتخابات ریاست جمهوری کشور بود؛که به اثری تقلب سازمان یافته به بن بست مواجه گردید ،مثلث شیطانی تقلب کشور را به پرتگاه نابودی نزدیک ؛ وبه بحران غیر قابل برگشت مواجه ساخته است؛ البته نگرانی از خروج قوای ناتو از کشور ریشه در ایجاد نا امنی ها در عرصه گوناگون اجتماعی سیاسی و امنیتی به همراه داشت که مسله امنیت در صدر این معضلات بوده؛ فقدان امنیت میتواند جایگاه و پرستیژ قوای امنیتی را در اذهان جامعه با چالش مواجه سازد ،البته انتقال مسولیت های امنیتی عجلهء خروج کامل قوای ناتو را در قسمت تخلیه افغانستان نشان میداد؛ آگا هان امور تصور مینمودند که امریکا و ناتو در صد د تخلیه کامل افغانستان میباشند ؛امضا پیمان استراتیژیک با امریکا و اکثر کشور های اروپائی موقف و موقیعت افغانستان را در صحنه بین الملی تقویه نمود؛ ولی عدم امضا پیمان امنیتی از جانب شخص ریس جمهور کرزی چالش ها و دشواری های زیادی فرا راه قوای مسلح کشور قرارداد ،عدم توجه ناتو و دولت افغانستان به تجهیز کامل قوای مسلح کشور سوالات زیادی را در ذهنیت های اگاهان امور نظامی و سیاسی تداعی مینماید ،نخست اینکه ریس جمهور چرا نمیخواهد پیمان امنیتی را با امریکا امضا نموده و قوای مسلح کشور را از این حالت بلا تکلیفی در امور نظامی نجات دهد؛؛ این حرکت ریس جمهور برای مردمان افغانستان مایه نگرانی کامل است جناب ریس جمهور که فعلا که ریاست سر قومندانی اعلا را نیز به دوش دارد شهادت سربازان افسران قوای مسلح را چگونه ارزیابی مینماید !
دراین صورت سوالات راجع به عدم علاقه ریس جمهور به سرنوشت قوای مسلح کشور الظهر من الشمس شده؛ این نا هنجاری میتواند منجر به تضعیف تدریجی قوای مسلح کشور گردد .پارلمان افغانستان اگر پارلمان است! در حقیقت اسم بزرگ پارلمان را به ید ک میکشد نه جایگاه اصلی پارلمان را! انها صلاحیت استیضاح و استجواب ریس جمهور را مطابق قانون اساسی کشور در حیطه صلاحیت خویش دارند ولی این پارلمان کجا و منافع ملی افغانستان کجا! وزیردفاع کشور در جلسهء استجوابیه پارلمان به صراحت بیان میدارد "رهایی اسیران طالب خطرات بی القوهء را متوجه قوای مسلح کشور ساخته از آن جمله معاون امیر المومنین از محبس پلچرخی رها شده است"همچنان در حوادث اخیر ولایت کند زقوماندان جبههء طالبان فردیست که جدیدا از محبس دو لت رها گردیده وفعلا یک جبهه دو هزار نفری در آن ولایت را رهبری می نماید.
دشمن دروازهای پایتخت را دق الباب مینماید میدان هوایی خواجه رواش چندین بار مورد حمله قرار گرفته سه صد عراده تانکر با روغنیات آن در داخل شهر کابل به حریق کشیده میشود؛ حملات وسیع جهت سقوط ولسوالی های هلمند؛ننگرهار؛نورستان وولایت کند ز با پلان های" ای اس ای" پاکستان روی دست است. ولی ریس جمهور که ریس شورای امنیت ملی کشور است با صدور بیانیهء میان تهی رفع مسولیت مینماید؛ ریس جمهور در تلاش است با وضیعت پیش آمده در انتخابات بحران افرینی نموده در صدد ادامه قدرت شخصی خویش است؛ و میخواهد در اینده سیاسی کشور نقش محوری داشته ؛و دیدگاه های فاسد دولت گذشته را در دولت جدید جابه جا نموده نقش هیچ کارهء همه کاره را را ایفا نماید؛ در عملیات های نظامی این ریس جمهورحمایت قوای هوایی ناتو را نمیپذیرد و ایشان در نظر دارند چون جنگ های گلادیاتوری (تن به تن ) امپراطوری روم عساکر مارا با دشمن به دویل مواجه سازد ؛تا دشمن را مجال مقاومت بیشتر دهد؛ این عمل وی یک تاکتیک حربی اشتباه امیز نبوده؛بلکه یک عمل قصدی و عمدی آگاهانه است .
تلفات پولیس ملی و اردوی ملی و ریاست امنیت ملی در حد و حدود است که میتوان تحرکات دشمن را تعرض سازمان یافته وجبهوی پنداشت ، عبور ازجنگ چریکی به جنگ جبهوی مستلزم پلان گذاری دقیق است؛ اکمال این همه ابزار و وسایط نظامی بدون مداخله یک کشور خارجی در جنگ جبهوی امکان پذیرنیست ما حق نداریم که خون فرزندان خویش را بی بها پنداشته به حرف های ریاو تزویر پاکستان گوش فرا داده و مردم خویش را فریب دهیم؛ و خود و قوای مسلح کشور خود را قربانی سازیم؛ همین لحظه که این مقاله را مینویسم از بیست و یک تن تلفات قوای مسلح اردو در هلمند که بیست تن آنها ها بدخشانی ویک تن بغلانی میباشندشهادت این هموطنان را به مردم شریف افغانستان و بدخشان خون الود تسلیت عرض مینمایم.