آرشیف

2016-7-27

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

تقدیر ازپیام آوران صلح ولایت غور

دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری
بخش فرهنگی وارتباطات

چندی قبل منازعه مسلحانه و یک جنک نامیمون بین گروه های مسلح غیر مسئول منطقه غوک و کمنج ولسوالی شهرک ولایت غور رخ دادکه دراین تصادم ده هاانسان بیگناه مجروح، شهید و یا از منطقه متواری دشت ها ودامنه های کوه ها گردیدند، دراین برخورد ناهنجار از انواع سلاح های خفیف و ثقیل کار گرفته شده و دامنه جنگ هرروز طیف وسیع تری بخود می گرفت، مداخله دولت دراین حادثه ی دلخراش بی اثر بوده و برای جلو گیری ازفاجعه انسانی تورن جنرال محی الدین غوری دست به ابتکاری زد که واقعأ درسراسر افغانستان بی بدیل بود.
آقای جنرال غوری تیم ازمحاسن سفیدان، علما، رؤسای اقوام وافسران باتدبیر قول اردوی ۲۰۷ ظفررا تحت رهبری فاضل محترم الحاج سید محمد رفیق نادم رئیس حوزه غرب بنیاد فرهنگی جهانداران غوری توضیف نمود تا قضیه را از راه مذاکره و میانجگری حل وفصل نمایند، تیم مؤظف دراولین ساعات استقرار به منطفه مطابق به معیار های حل منازعه و اعمار صلح آتش بس را دربین طرفین اعلام و بعد از هرطرف منازعه چهار نفر بحیث نمایندگان با صلاحیت فراخوانده و باب مذاکره را با ایشان گشور.
 همه میدانند وقتیکه منازعه بحالت حدت و خونریزی برسد مذاکره ومیانجگری خیلی دشوار و دربعضی حالات ناممکن میگردد، اما تیم یاد شده بادرایت وکاردانی که داشتند طرفهارا زیر یک سقف جمع و پی آمد های جنگ را به دوطرف درگیر توضیح و بصورت قطع ختم جنگ و شتارت های جنگی از ایشان تقاضا کرد.
همین بود که طرفین پشنهادات تیم پیام آوران صلح را پذیرفته و با قطعنامه (        ) ماده ی سنگر هارا ترک ودر فکر مأل اندیشی صلح گردیدند، دراین زمینه مقام ولایت غور که با قوماندانی محترم قول اردوی ۲۰۷ ظفر تماس مستمر داشتند از اجراأت تیم صلح با خبرو آنرا طلیعه ی برای صلح دائمی تلقی نمود، مقام ولایت غوردر تماس به تیم بخصوص رهبری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری مصمم شد تا در یک گردهمآیی بزرگ از تلاش های صلح پسندانه و خیر خواهانه تیم پیام آوران صلح تقدیر و تمجید نماید.
امروز سه شنبه تاریخ ۵ اسد ۱۳۹۵ ضیافت بزرگی از طرف جلالتمعاب آقای خاضع والی غور در بالروم تالار شب های یلدا ترتیب و از اقدامات بجا و به موقع قوماندانی محترم قول اردوی ظفر، از شخصیت مبتکر، مبارزو جدی تورن جنرال محی الدین غوری و تیم پیام آوران صلح اش قدردانی بعمل آورد.
آقای خاضع طی صحبتی مفصل گفت : من از رشادت و پایمردی افسران دلیر قول اردوی ظفر، از تدبر، کاردانی ودلسوزی هیأت رهبری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب وسایر فضیلت معابان اقوام، علماوافسران دلیرصمیمانه تقدیر نموده واز اینکه به اسرع وقت درفروکش نمودن شعله های آتش درمنطقه غوک و کمنج جلو گیری نمودند سپاسگذارم.
 

تقدیر ازپیام آوران صلح ولایت غور

والی غور علاوه کردجنک تحت هر عنوانی صورت گیردکشنده، ویران کننده و مصیبت آوراست، این منازعات مسلحانه که دربین گروه های متخاصم درمنطقه صورت گرفته دارای ریشه های قومی ومناسبات فرتوت بدوی است که نیاز به اطلاع رسانی بیشترومهارت های حل منازعه بصورت عدالت غیر رسمی دارد، وی بازهم از ابتکار قوماندان قول اردوابراز تشکر نموده وخواستارآن شد تا تیم مذکور به مرکزولایت غور( شهر فیروزکوه) سفر نموده و منازعات دیگری که دربین اقوام غوری هست مدیریت نموده و درتحکیم صلح عادلانه مقام ولایت غوررا همکاری نمایند.
بعدأ تورن جنرال محی الدین غوری نیز از ابتکارات تیم پیا آوران صلح تمجید نموده وعده سپردکه درهرشرایط با پرسونل قول اردوی ظفر درخدمت مردم حوزه غرب بوده و نمیگذارد دیگر مردم ما تشویش جنگ و بربادی را به مغز های خویش داشته باشند.
قوماندان قول اردواضافه کرد، گرچه من متولد غورباستان، پرورده دامان کهسار زیبا و هوای گوارای آنم، اما برایم هیچ نقطه ی از افغانستان بیگانه نبوده و برای آرامش مرددم درهرجایی کشورم سر میدهم.

تقدیر ازپیام آوران صلح ولایت غور

دربخش دیگر این ضیافت محترم نثاراحمد حبیبی غوری معاون بنیاد فرهنگی جهانداران غوری، از نیاز مندی ایجاد بنیاد، بنیان گزاران بنیادو روال اجراأت بنیاد صحبت های همه جانبه نموده، گفت : ما علاوه از کارهای فرهنگی و نشر وچاپ بیشتر از۵۰عنوان کتاب درقسمت صلح نیز تلاشهای دوامداری داشته آرزومندیم بتوانیم با انسجام ووحدت بین غوری هاوغوری تباران که کتله ی عظیمی را درکشورتشکیل داده اند و حتا درحدود چهل ملیون غوری تبار درکشورهای افغانستان، پاکستان، هندو مصر زندگی دارند ارتباطات فرهنگی مارا تحکیم بخشیده و بتوانیم بصورت یک نهاد اجتماعی، فرهنگی و ادبی درغنامندی صلح و برادری بیشتر از پیش کارهای ثمر بخشی را دنبال نمائیم.

تقدیر ازپیام آوران صلح ولایت غور

متعقبأ استاد محمد رسول فایق ضمن دکلمه شعری از تمام کسانیکه درپروسه صلح دخیل بودند ستایش نموده و تمام شرکت کننده هارا باقرائت شعر زیبای خویش بوجد آورد، او سرزمین غوروهرات را سرزمین آبایی همه ساکنان هراتی و غوری تلقی و درآبادی هرات دست غوری ها را نسبت به هر تباردیگر مثمرتلقی کرد.

تقدیر ازپیام آوران صلح ولایت غور

بعد از صرف نهار شرکت کننده ها هرکدام با یکدیگر معرفی و روی مسایل مبرم وقت بحث و تبادل افکار نمودند، دعوت امروزی بدعاعیه مولوی عبدالله حکیمی عضو تیم  پیام آوران صلح خاتمه یافت.
 
 

 تقدیر ازپیام آوران صلح ولایت غور

تقدیر ازپیام آوران صلح ولایت غور

تقدیر ازپیام آوران صلح ولایت غور