آرشیف

2015-1-25

محمد سرور انوری غوری

تـفــــــــــــــــــریح

 

 

ــ همانقدر که کار و تحصیل برای بشر لازم است،تفریح نیز لازم است.     (مارک تواین)

ــ به هوش باش که تفریح تو باعث آزار دیگران نباشد.     (بالزاک)

ــ بدون تفریح هیچ کاری به بهره دهی کامل نخواهد رسید.     (آلفرد هیچکاک)

ــ زندگی فقد(کار،کار،کار)نیست،کار دوم را با تفریح عوض کن.     (مارسل آشار)

ــ تفریح باید آرامش بخش و راحتی آور باشد نه باعث رنج و عذاب.     (سالوادور دالی)

ــ بشر در هر سه مرحله زندگی خود یعنی(کودکی ،جوانی،پیری)به تفریح نیاز دارد.     (جین وبستر)

ــ هیچ وقت کار و تفریح را توآم نکن که از هردو باز خواهی ماند.     (شوپن)

ــ زیاده روی در تفریح باعث درد سر خواهد بود.     (سقراط)

ــ از تفذیحات دوره کودکی است که ابتکارات واختراعات دوران بزرگی ایجاد می شود.     (ویل دورانت)

ــ تآمین تفریح سالم وبازی وشادی برای بچه ها به همان اندازه تآمین نان،آب ولباس آنها لازم است.     (کریستین اندرسن)

ــ وسایل تفریح همه جا هست منتها باید ذوق واستقلال استفاده ازآنرا هم داشت.     (ژول ملیشه)

ــ تفریح،حالوحوصله می خواهد. با دل پر درد تفریح امکان ندارد .     (چایکووسکی)

ــ اگر از حد بسیشتر به تفریح مشغول شوی،عمرت را هدر داده ای.     (دکارت)

ــ تفریحات اگر دسته جمعی باشد ،لذت آنها بیشتر است .     (نیوتون)

ــ در تفریحات دیگران شرکت کنید و دیگران را نیز در تفریحات خود شرکت دهید.     (لویی پا ستور)

ــ تفریح،زمان،مکان،سن وموقعیت نمی شناسد . مهم،نوع آن است.     (والتر اسکات)

ــ آن کس که زندگی را به تفریح می گذراند روز گار نیز با اوتفریح می کند.     (ژرژ براک)

ــ تفریح مثل شیرینی است. زیادی آن دل را می زند.     (امیل اوژیه)

ــ هیچ تفریح مثل آسایش خیال نیست.     (توماس مور)

ــ تفریح پیروجوان،زن ومرد نمی شنا سد همه به آن نیاز دارند.     (آیز نشتاین)

وسلام
فرستنده: محمد سرور انوری غوری