X

آرشیف

تــنـــاوب زراعـــتــی

 
 

تناوب زراعتی عبارت از کشت نوبتی است که برای بهتر شدن سطح حاصـل دهی در مزرعه انجام می شود. بطور مــثال اگر در یک ســال یک مــزرعه را  نباتات گندمی مانند جو، جودر، و غیره بکاریم و در سال دیگر باید آن مزرعه  را نباتـات لیگـــیومی مانند نخود، شبدر، موشینگ وغـیره بکاریم. بــد بخــتانه در ولایت غــور این عمل کمتر تکرار می شود.اگــر به اررش آن توجه کنـیم خیلی زیاد است که بطور خلاصه خدمت شما تقدیم می شود.
برای بلند بردن حاصـل فی واحد زمین تناوب زراعتی حتمی و ضروری اســـت
اگر تناوب زراعتی در مزرعه مراعـات گردد مــزرعه  از شدت حمــله امــراض و آفات تا انــدازه ای در امان میماند
 با در نظر داشــت  تنــاوب زراعتی خــاک مـزرعه تقـویه شده و سطح حاصل دهی آن بالا می رود
 در زمین کــه تنــاوب زراعـتی در نظـر گرفـته شـده باشد سیستم آبیاری آن آسانتر است
که درتناوب زراعتی خیلی ضروری می باشد بکار گیری از رویش هــای نکات مهم،  مهارت های فنی و علمی درست آن است مـثال اگر هـدف مشخــص طبق کنترول و کاهش امراض و افات نباتی باشد، باید آنعده نباتات در تنـاوب جا داده شودکه از یک طرف مقاومت خوب داشته باشد، و از جانب دیگر  هم امراض مشترک با نبات نداشته
هرگاه مقصد تنظیم و استفاده از آب باشد نباتات ضرور است که ریشه های عمیق داشته و به آب کمتر نیاز داشته باشند
اگر چه نباتات طوریکه ذکر شد در تناوب زراعتی نظر به هدف مشخص شود اما در جا دادن نباتات دو مشیمه (legumes) مانند رشقه ،شبدر، باقلی،لوبیاو سایوبین در کشت نوبتی اهمیت ویژه  دارد زیرا نباتات لگیومـی زمین را پر بار و غنی سـاخته یعنی موجـودیت با تولید غده های ریشه که کمک باکتریا که تولید نایتروجن مینمایدو  در نتیجه غذا را  برای نباتات جدید آماده می سازد.
که بسیاری زارعـین از  از تطبیق مسایل اگرو تخنیکی به اساس سفــارش مزایای رعایت تناوب زراعتی بشکل نسبی و یا بطور کامل بی خبر اند بنآ در جلوگیری از تخریب خاک،کنترول امراض و افات ، گیاهان هـرزه، مواد عضوی وغیره مســایل تخنــیکی و علــمی زارعین را آگاهــی داده تا در این راســتا مهارتـهای فنی و تکنالــوجیکی آنها رشــد کرده و در تطــبیق این امر موفــق باشند. ورنه از زحمات خود بهره گیری خوب کرده نمی توانند این عمـــلیه را طوری ذهن نشین اذهان زارعین کرد تا بتوانند ازین طریق سطح محصــولات زراعتی خود شان را بلند ببرند.
 
 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.