آرشیف

2014-12-28

تـــــو بر نگشـتی

 

تو رفتی دوباره تنها شدم
ز هم نفسم جدا شدم
دیوانه این عشق بی همتا شدم
در عشق تو فنا شدم
معروف به اسمی لیلا شدم
ولی تو بر نگشتی
درمحکمه عشق محکوم به صحرا شدم
در به در کوه ها شدم
جنون زده و بی سرو پا شدم
شکسته و بی پناه شدم
و لی تو بر نگشتی

به اسم پاکت
عاشق و شیدا شدم
غرق در عشق زیبا شدم
هم آغوش با غم ها شدم
غافل ز این دنیا شدم
و لی تو بر نگشتی

به یادی رخت
ساقی و شیدا شدم
چون ابر سیه در آسمان ها شدم
در مانده و زیر پا شدم
گل پژمرده داشت ها شدم
و لی تو بر نگشتی

افسوس ندانی…….
که من چی ها شدم
گمرای رویا ها شدم
من دیگر بی پناه شدم
خاکیستری سیاه شدم
در عشق تو فنا شدم
ولی تو بر نگشتی

 

س (نایاب )
٢٣.٠٥.٢٠١٢