آرشیف

2015-1-7

محمد صابر مدققٰ غوری

تــــــــــــــــــلاش توجیه جنایات امـــــــــریـکا

تلاش توجیه جنایات امریکا

 

درحالی که فاصله و دشمنی میان امریکا و جهان اسلام به آخرین حد خود رسیده، اما حاکم مزدور قطری درتلاش کاهش این فاصله برآمده است.
برای تحقق همین هدف، یکی از مراکز قطری کنفرانسی را تحت عنوان (امریکا و جهان اسلام) برگزار کرد که مزدوران و غلامان فکری امریکا از سراسر جهان در آن اشتراک ورزیدند. تلاش همه مشترکین کنفرانس این بود تا جلو دشمنی رو به رشد امریکا را در میان مسلمانان بگیرند. تا جائی که نقطه اصلی و تمرکز همه سخنرانان را توجیه اعمال و جنایات امریکا در جهان اسلام تشکیل می داد و آنان انگشت انتقاد خود را تنها به سوی اسلام گراها بلند کردند. ولی آشکار است که امریکا این تلاش های خود را برای تحت استعمار نگهداشتن امت اسلامی ادامه می دهد تا همچنان در بند اسارت باقی بماند.
با آن هم، کاملاً واضح است که چنین تلاش های دیگر نتیجه نمی دهد، زیرا تمام مسلمانان اکنون می دانند که امریکا دشمن اصلی آنان بوده و تنها با سقوط امریکا می توانند از مشاکلی فعلی نجات یابند. مسلمانان در قالب حرکات فکری، سیاسی و جهادی مخالفت و دشمنی خود را با امریکا ابراز نمودند. اما عمده ترین آن گرایش امت اسلامی به سوی وحدت و یک پارچگی است که انشأالله به بسیار زودی به تأسیس خلافت اسلامی می انجامد. همین چیزی است که امریکا را سخت در هراس و نگرانی انداخته است و کوشش های خود را آغاز کرده است تا با استفاده از مزدوران خود در منطقه، مشاکل و چالش های که درمقابلش بروز کرده، حل کند. ولی بدون شک، این تلاش ها اکنون نتیجه مثبت نداده و به زودی از بین رفتنی است.