آرشیف

2015-1-26

محمد سرور انوری غوری

تــــــــاریخ مختصر افغانستان:

 

شماره – نام دوره یازمامدار – زمان – هویت اصلی

 

1- آریا یی ها درحدود دوالی سه هزارسال قبل ازمیلاد آسیای مرکزی

2- هخامنشیان درحدود 540 سال قبل ازمیلاد فارس

3 – یونان باختری (سکندرمقدونی) 329 سال قبل ازمیلاد یونان اروپا

4 – کوشانیها قرن اول میلادی آسیای مرکزی

5 – ساسانیان قرن سوم میلادی فارس

6 – یفتلیها 4 2 5 م آسیای مرکزی

7 – کابل شاهان 566 م بقایای یفتلیها

8 – خراسان(عربها) 667 م عرب

8 – طاهریان قرن نهم میلادی زنده جان هرات

9 – صفاریان 234 هجری عرب

10 – سامانیان 920 م بلخ باستان

11 – غزنویها 962- 1168 م ترک

12 – سلجوقیان 1038 – 1153 م ترک

13 – غوریها 1148 – 1214 م پشتونهای غور

14 – خوارزم شاهان 1114 – 1213 م عرب

15 – مغولها (چنگیزخان) 598 هجری منگولیا

16 – تیموریان هرات 1369 – 1404 م "

17 – لودیها 855 هجری الی1565 م پشتونهای بومی

18 – ظهیرالدین بابر 1504 م منگولیا

19 – شیرشاه سوری 1539 م پشتونهای لودی

20 – همایون کورگانی 1554 م منگولیا (مغل)

21 – سلطان حسین بایقرا الی 1505 م "

22 – هوتکیان 1712 – 1736 م قندهار

23 – نادرافشار 1736 – 1747 م ایران

24 – احمدشاه ابدالی 1747 – 1773 م سدوزایی قندهار

25 – تیمورشاه 1773 – 1793 م " "

26 – شاه زمان 1793 – 1801 م " "

27 – شاه محود 1801 – 1803 م " "

28 – شاه شجاع 1803 – 1809 م " "

29 – امیردوست محمدخان 1826 – 1839 م محمدزایی “

30 – شاه شجاع 1839 – 1842 م سدوزایی “ 

31 – امیردوست محمدخان 1842 – 1863 م محمدزایی “

32 – امیرشیرعلی خان 1863 – 1867 م " "

33 – امیر محمدافضل خان 1867 – 1867 م " "

34 – امیر محمداعظم خان 1867 – 1868 م " "

35 – امیرشیرعلی خان 1868 – 1879 م " "

36 – امیر محمدیعقوب خان 1879 – 1879 م " "

37 – امیر عبدالرحمن خان 1880 – 1901 م " "

38 – امیر حبیب الله خان 1901 – 1919 م " "

39 – امیر آمان الله خان 1919 – 1929 م " "

40 – حبیب الله کلکانی 18 جنوری – 15 اکتوبر1929 م کلکان کابل

41 – محمدنادرشاه 15 اکتوبر- 8نومبر 1933 محمدزایی قندهار

42 – محمدظاهرشاه 8 نومبر 1933 – 1973 م " "

43 – محمدداود 24 جولای 1973 – 27 اپریل 1978 م " "

44 – نورمحمد تره کی 27 اپریل 1978 – 14 سیپتمبر 1979 م ناوه غزنی

45 – حفیظ الله امین 14 سیپتمبر – 27 دسمبر1979 م پغمان کابل

46 – ببرک کارمل 27 دسمبر 1979 – 4 می 1986 م بگرامی کابل

47 – دوکتور نجیب الله 1987 – 16 اپریل 1992 م پکتیا

48 – حضرت مجددی 28 اپریل 1992 – 26 جون 1992 م کابل

49 – برهان الدین ربانی 28 جون 1992 – 27 سیپتمبر1996 م بدخشان

50 – ملامحمدعمر 27 سیپتمبر 1996 – 12نومبر2001 م قندهار

51- حامدکرزی 5 دسمبر 2001 – تا اکنون "

 

خواننده گان محترم : اگر کمی وکاستی بنظر میرسد معذورم بدارید وآرزوی اصلاح آنرا دارم .