آرشیف

2015-1-13

مسعود حیدری

تـجـلـیــــل از نـــــــــــوروز در نـــــــــاروی

 پوهندوی محمد عابد حیدری سابق استاد پوهنتون کابل

 

   سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان برای پنج کشور اروپای شمالی مقیم اسلو روز جمعه ۲۰/مارچ ۲۰۰۹ به پیشواز نوروز وسال جدید ۱۳۸۸ خورشیدی محفل با شکوهی را به اشتراک حدود دوصد نفر شامل افغانهای مقیم اسلو و نواحی اطراف آن،سفرا ودیپلوماتهای سفارتخانه های  بعضی کشورهای اسلامی،عده ئی از کارمندان وزارت خارجه ناروی وفعالان سیاسی این کشور تدویر نمود۰محفل راس ساعت ۵ عصر به ګرداننده ګی پوهندوی محمد عابد حیدری سابق استاد پوهنتون کابل و با کلیمات ذیر شروع ګردید:
    بنام خداوند جان و خرد۰مهمانان محترم،هموطنان عزیز سلامهای ګرم نوروزی وپیام خوش آمدید من نثار همه تان باد۰
    دلوی او بخښونکی خدای په نامه۰ قدرمنو حاضرینو د پسرلې د ګلونو د خوږ وږم سره،خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو هریو ته ډالۍ کوم۰
    بعد از آن از محترم پویا فاریابی وزیر مختار تقاضا صورت ګرفت تا پیام خوش آمدید مقام سفارت را قرائت بدارد۰بعداز قرائت پیام ،ګرداننده ، برنامه را با به خوانش ګرفتن شعری یهاری ذیل ادامه داد:
 
پسرلیه که راځی ښکولو وږمو سره راځه
                            د مینی زیری راوړه ولولو سره راځه
غاټول،نرګس،ریدی زمونږ دبڼ سره جرګه کړه
                           دا رنګارنګ ګلونه دافغان،سره غنچه کړه
د روغی،جوړی زیری شه،پلموسره راځه
                          پسرلیه که راځی،ښکولو وږمو سره راځه
 
   نخستین سخنران محفل،فعال سیاسی- فرهنګی افغان مقیم ناروی،آقای رحمت الله بیژنپور بود که در مورد پیشنه تاریخی نوروز صحبت مفصل و همه جانبه نمود۰
ګرداننده با قرائت شعر زیبای حافظ:
 
زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی
                         ازین باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
به صحرارو که از دامن غبار غم بیآفشانی
                        به ګلزار آئی کز بلبل غزل ګفتن بیاموزی
 
رشته سخن را به محترم هنر غیرت یکی از فعالان سیاسی سپرد۰آقای غیرت که بزبان پښتو در مورد نوروز  تاریخی صحبت مینمود،در چند مورد خارج از موضوع ،بر سیاستهای دولت ونحوه عملکرد نیروهای خارجی مقیم افغانستان انګشت انتقاد ګذاشت۰ در ختم مقالت او، ګرداننده با قرائت چند شعر:
 
باغ سلام میکند سرو قیام میکند
                     سبزه پیاده میرود،غنچه سوار میرسد
رونق باغ میرسد چشم و چراغ میرسد
                      غم بکناره میرود و مه بکنار میرسد
 
از محترمه مریم ابراهیمی تقاضا نمود تا شعرش را قرائت کند۰ پنجمین سخنران محفل پژوهشګر جوان حمزه واعظی بود که نوروز را در پهلوی سایر ممیزه های سازنده ملت،یک رکن مهم قلمداد نموده، نقش آنرا در تحکیم وحدت بین باشنده ګان کشور ارزشمند خواند۰استاد حیدری با تشکر نمودن از آقای واعظی و قرائت شعر ذیل ادامه داد:
 
لویه خدایه،پاکه ربه = سوله،امن راله راکه
هر افغان پخپله خاوره = ته سر لوړی،سر بالا که
                ته سر لوړی سر بالا که
نوروز او نوی کال ته مو سلام دی
                             دادهر افغان پیغام دی
 
دوستان محترم!از آنجائیکه بقای یک ملت در بقای زبان،فرهنګ وسنتهای فرهنګی آن نهفته است،رسالت داریم در پویائی هر چه بیشتر فرهنګ وسنتهای پسندیده تاریخی- فرهنګی خود،منجمله نوروز،از هیج تلاش مثمر و هدفمند دریغ نورزیده،ازین روز تاریخی بعنوان میراث بزرګ فرهنګی و جشن مردمی،تجلیل شایسته بعمل بیاوریم۰
درین قسمت برنامه جاوید ربانی شعر پښتو،خانم لطیفه عنایتی شعر ازبکی و خانم زیور کمال مقاله نوروزی بزبان ازبکی را به خوانش ګرفتند۰پوهندوی حیدری یکی از جمله مقاله خوانان بود۰اما از آنجائیکه ګرداننده ګی محفل را عهده دار بود از قرائت  مکمل مقالت اش صرف نظر نموده،صرف چند سطر اول آنرا که  عرض تبریکی بود به شرح ذیل قرائت نمود:ښاغلی جاوید لودین سفیر کبیر و نماینده فوق العاده(ج- ا- ا) در کشور های شمال اروپا،اعضای محترم سفارت،بزرګان عرصه فرهنګ و  سیاست،اساتید،علماودانشمندان عالیقدر کشور،خواهران،برادران  وجوانان عزیز سال جدید ۱۳۸۸ خورشیدی و نوروز تان
 
مبارکباد۰ موسم ګل است وجشن نوروزی
                           دل تان شاد و لب تان خندان باد
 
بعدآ از محترمه دانشه باسل خواهش بعمل آمد تا شعرش را برای  حضار قرائت نماید۰خانم باسل بعداز عرض مراتب تبریکی سال نو و نوروز،دو قطعه شعرش را که بزبان ناروژی سروده بود،بخوانش ګرفت۰به همین ترتیب آخرین شخص در بخش اول محفل شخصیت نظامی- سیاسی جنرال عبدالروفاتغاهعلعف بیګی بود که یک قطعه شعر بهاری اشرا قرائت کرد۰
     بخش دوم محفل با بیانیه سفیر کبیر افغانستان مقیم اسلو آغاز ګردید۰آقای لودین بزبان انګلیسی صحبت نموده در مورد پیشینه  تاریخی جشن عنعنوی نوروز به مهمانان خارجی معلومات همه جانبه ارایه کرد۰ موصوف هفت میوه را معرفی و مهمانان را به  صرف آن دعوت نمود۰همزمان برنامه موسیقی توسط اسماعیل حاجی،فریدون حاجی وآنندا حاجی با خواندن آهنګ مشهور «بیا که بریم به مزار ملا محمد جان ۰۰۰»آغاز ګردید۰نواختن « سه تار» توسط محترمه آنندا حاجی تماشا چیان را به حیرت آورده بود۰ ګرداننده حضار را مخاطب قرار داده اظهار داشت:بار دیګر سال جدید۱۳۸۸ونوروز را بهمه شما تبریک وتهنیت عرض نموده،سال پر از خوشی وسعادت نصیب همه ای تان باد۰
هر روز تان نوروز،نوروز تان پیروز۰
در اخیر مهمانان را به صرف غذا های مختلف افغانی که بمناسبت نوروز تهیه ګردیده بود،دعوت نمود۰ محفل حدود ساعت هشت و سی دقیقه شب به پایان رسید۰
 
 مسعود حیدری