آرشیف

2016-10-15

سجاد ساحل

تعهد 35 تن از افسران پولیس در حمایت از حقوق بشر در غور

کارگاه سه روزۀ آموزشی حقوق بشر تحت عنوان " نقش پولیس در تأمین حقوق بشر" توسط بخش تعلیمات دفتر ولایتی غور، به همکاری همکاران دفتر، از تاریخ 19 الی 22 میزان در سالن کنفرانس های این دفتر برگزار شد. در این کارگاه 35 تن(4 تن از طبقه اناث و 31 تن ذکور) از افسران و ساتنمنان پولیس قوماندانی امنیه، آمریت دفتر قوماندانی امنیه، مدیریت جنایی، استخبارات، مبارزه با تروریزم، مبارزه با مواد مخدر، حقوق بشر قوماندانی امنیه، جلب و جذب، مدیریت پژند، ترافیک، حوزه اول پولیس و مدیریت عمومی محبس اشتراک داشتند.
این کارگاه آموزشی سه روزه از برنامه های آموزشی بخش امبودزمن دفتر، طبق برنامه عمل عمومی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و هدایت هماهنگ کنندۀ ملی آموزش حقوق بشر کمیسیون بمنظور آگاهی پولیس قوماندانی امنیه از موازین و ارزش های بنیادین بشری جهت رشد و تقویه فرهنگ حقوق بشر در بین پولیس و رشد روحیۀ مسؤلیت پذیری وانجام وظایف منسوبین امنیتی بر مبنایی اهداف قوانین ملی و بین المللی حقوق بشر برگزار گردید.
 کارگاه با تلاوت آیات از کلام الله مجید و به تعقیب نشر سرود ملی آغاز یافت. سپس محترم ذبیح الله جواد رئیس دفتر ولایتی غور، ضمن خوش آمدید به اشتراک کنندگان کارگاه، نقش پولیس را در تأمین حقوق بشری مهم خوانده و افزود: آموزش حقوق بشری، ارزش های انسانی، حقوق بشردوستانه بین المللی، اصول محاکمات عادلانه، حکومت داری خوب برای همگان ضرورت حیاتی است. از آنجاییکه پولیس در تأمین حقوق بشر نقش اساسی را دارد و یک پل ارتباطی بین مردم و حکومت بوده و  رجوع مردم در ابتدا با پولیس می باشد. لهذا لزوم آگاهی آنها از تمام قوانین و ارزشهای انسانی در حمایت از حقوق شهروندان و حاکمیت قانون بیشتر از دیگران حیاتی است." وی همچنان اضافه کرد که موفقیت پولیس در جلب اعتماد مردم است و اعتماد مردم زمانی بدست می آید که  با آگاهی از قوانین و اجراآت بموقع وظایف، باعث تقویت حاکمیت قانون و تحقق عدالت گردد.
سپس محترم جنرال ضیاءالدین ثاقب آمر امنیه قواندانی امنیه ولایت غور، که برای افتتاح کارگاه دعوت شده بود، روی نقش پولیس در تأمین حقوق بشر صحبت کرد. وی ضمن اینکه وظایف و مکلفیت های پولیس را طبق ماده پنجم قانون پولیس بیان داشت، اشتراک کنندگان را تشویق به آموزش تمام قوانین در ارتباط با حقوق بشری نموده و به مردم غور اطمینان داد که پولیس غور در اجرای وظایف خود هیچ نوع کوتاهی نخواهد کرد.
در این برنامۀ سه روزه آموزشی موضوعات ذیل ارائه گردید:
معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دورنما، اهداف،  مبانی قانونی، ملاک عمل، بخش های پروگرامی، مأموریت ها ، صلاحیت ها و دست آوردهای 13 سالۀ کمیسیون، مفهوم حقوق بشر،  معرفی اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان به آن ها پیوسته و مکلفیت های دولت ها در برابر آنها و قوانین بشر دوستانۀ بین المللی حقوق بشر توسط سجاد ساحل آمر بخش تعلیمات و مطبوعات و حق حیات و منع شکنجه توسط محترم غلام رضا "میرزاده" مسؤل مطبوعات ومعاون تعلیمات دفترغور، خشونت های فامیلی همرا با ماده پنجم و فصل سوم قانون منع خشونت علیه زنان توسط محترمه فریده ناصری مسؤل بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان و موضوعات معرفی امبودزمن، اهداف، مأموریت ها و صلاحیت های آن و پروسیجر طی مراحل دوسیه از بازداشت تا محکومیت بر مبنای قوانین نافذه افغانستان توسط  محترم مبارکشاه شیرزاده آمر بخش نظارت و بررسی در طول این سه روز ارائه گردید.
در نتیجه: سهم گیری اشتراک کنندگان در جریان مباحثات خوب بوده وارزیابی های بعد از ارائه هر موضوع و بررسی و مقایسۀ اوراق ارزیابی اشتراک کنندگان که قبل و بعد ازکارگاه توسط اشتراک کنندگان نوشته شد، نشان میدهد که سطح معلومات اشتراک کنندگان بصورت چشم گیری صعود نموده و آنها فهم بسیار خوبی را از موضوعات داشتند. تمام اشتراک کنندگان کارگاه را عالی ارزیابی نمودند.  در ختم کارگاه سه تن از اشتراک کنندگان به شمول آقای آخند زاده یک تن از اشتراک کنندگان فعال کارگاه ومحترم عبدالله عادلپور معاون مدیریت حقوق بشر به نمایندگی از بقیه اشتراک کنندگان بر علاوه جمع بندی و نتیجه گیری، کارگاه را مؤثر خوانده و تدویر کارگاهای بیشتری را در این مورد تقاضا نمودند. در اخیر کارگاه اشتراک کنندگان احترام، رعایت و حمایت حقوق بشری را رسالت خویش خوانده و یک تعهد نامۀ جمعی را در این مورد نیز به امضا رسانیدند.
در پایان، برنامه با صحبت های محترم ذبیح الله جواد رئیس دفتر ولایتی غور و جمع بندی کلی کارگاه  اختتام یافت.

سجاد ساحل
 

تعهد 35 تن از افسران پولیس در حمایت از حقوق بشر در غور

تعهد 35 تن از افسران پولیس در حمایت از حقوق بشر در غور

تعهد 35 تن از افسران پولیس در حمایت از حقوق بشر در غور

تعهد 35 تن از افسران پولیس در حمایت از حقوق بشر در غور

تعهد 35 تن از افسران پولیس در حمایت از حقوق بشر در غور