آرشیف

2015-1-24

نظام الدین جلالی

تعصب در اسلام حرام و جامعه را بسوی عقب گــــــرای سوق میدهد

 

سلام وعرض حرمت دارم به خدمت دست اندرکاران سایت مزین جام غور و خواننده گان بزرگوار
دراین روزها شما درجریان هستید که در مرکزچغچران بازار زنده باد ومرده باد گرم، که سبب کندی کار ادارات دولتی وموجب بینظمی های همشهریان ما گردیده است . 
تعصب نژادى در جاهلیت متداول بوده. اما اسلام آن‏را ملغى اعلام نمود. پیامبر گرامى اسلام(ص) مى‏ فرماید:شما فرزندان آدم هستید و از خاک آفریده شده‏ اید. عرب بر غیر عرب برترى ندارد مگر به تقوى.
یکى از گامهایى که علماء فریقین باید در راه تقرب مذاهب اسلامى بردارند، منع از تعصب مذهبى ، قومى ، نژادى ،سمتی وغیره است. مگرتعصب مذهبى اگر از حد معقول تجاوز نکند و در راه دفاع از اسلام و مقررات آن قرار گرفته شود و با هواهاى نفسانى ممزوج نشود، خوب است و به‏ صورت مشکلى در نمى‏ آید ولى آن تعصبى مذموم است که یک مسلمانى حاضر نباشد سخن حق برادر دینى خود را به‏ جرم این‏که هم‏ مذهب او نیست، گوش نداده و از او بیش از دشمنش بگریزد و دشمنى با وى را در دل گیرد. و این تعصبى است که اسلام با آن به‏ شدت به مقابله برخاسته است مانند تصب قومی ،نژادی ،زبانی وسمتی وغیره 
شکی نیست جامعه مدنی دست آوردهای خوب دراین دیار داشته که بعضی شان مورد تحسن وتمجید شهروندان غور قرارگرفت مگراین بار حرکت بنام جامعه مدنی توام با دشنام توهین وتعصب تمام کارهای مثبت جامعه مدنی را زیرصفر میبرد امیدوارم این حرکت تعصبی به مدنی تبدیل نمایند ودست از خشونت ،تعصب ،دشنام وتوهین بردارند 
دوستان ما وشما شاهید این هستیم که یکى از عوامل مهم در عدم پیشرفت غور اختلاف وتعصب قومى، مذهبى ،سمتی وزبانی وغیره بوده است. که غورومردم آن را به این حالت نگهداشته است پس زمانیکه این پدیده شوم (توهین وتعصب را از زبان روشنفکر ویا عضوجامعه مدنی شنیده شود فکرکنم فرق بین گلوله آتشی دیروز و زبان بد امروز چیزی نخواهد بود.
دوستان بزرگوار اگرصحفه تاریخ را ورق بزنیم عامل پیشرفت مجامعه پیشرفته (جمع آوری اهل علم ، هنر،قدرت وجذب سرمایه ها ) را میتوان برشمرد . بدون علم وثروت نمیتوان تقیر در جامعه چیزدیگر را جانشین ساخت . مگر حرکت که شامل تعصب و فرار سرمایه ازاین دیارفقیرو فقر زا قابل قبول همگان نیست اگرشما میخواهید که به غورومردم غورخدمت کرده باشید به عوض این زنده باد ومرده باد توجه سرمایه داران وقدرت مندان سرحال را به این دیار تلاش نماید تازمینه کاریابی برای مردم مهیا گردد صادقانه میگویم اگر وزیریا ،معین وکدام کارمند زیصلاح خواسته باشد به این دیار خانه آباد نماید من منحیث شهروند برایش خوش آمدید خواهم گفت چونکه همچواشخاص برای مردم غوربال هستند نه بار دوش واین را بیاد داشته باشیم این حرف که ما باشیم شما نی درحقیقت حلقه زندگی اجتماعی را ما به گلون خود تنگ میسازیم افغانستان خانه مشترک همگی است وقتی مابگویم تو نیستی کسانی هستند بگویند شما هم نباشید دراصل این حرفها زمینه سازتعصبات قومی وسمتی را بیان میکند وما وشما نباید این را دست ودامن بزنیم ویا زمینه را برای اشخاص فرصت طلب مهیا بسازیم ویا نماز تلویزون را بخوانیم خیلی درد آور است.