آرشیف

2014-11-22

صالحه وهاب واصل

تعبیر راز

 

«کی رفته ئی ز دل که تمنا کنم ترا»
«کی بوده ئی نهفته که پیدا کنم ترا»

بنگر بیا به آئینۀ قلب من رخـت
تا پُر زعشق عرش معلی کنم ترا

پرهیزکن زنشهء دنیای مستعار
تا مست جام ساغر عقبا کنم ترا

ای پـرده دار حسن ,نما شمس صـورتت
تا سجده گاه معبد داها کنم ترا

دربـحرعشق موج خروشان تو مـنم
تو گوهری که صید ز دریا کنم ترا

یاراست عالمم، ولی محجوب وهمِ من
ای درگمان نهان شده پیداکنم ترا

قفـل لبم به ازسخن دلنشین غیر
آهنگ جان سرایم و آوا کنم ترا

نیرنگ میزند همه اوهام دیده را
آئینه ئی به دیدهء دنیا کنم ترا

«واهب»هزارمعنی پنهان به واژه ایست
تعبیررازباش که گویا کنم ترا

01-01-2010