آرشیف

2016-12-26

afrotan

تصادم استراتیژیهای بیگانه گان در افغانستان !

پیوسته به گذشته :قسمت یکصدو چهل وچهارم

ازمردی که به دروغ گوئی و لاف زنی شهرت داشت  پرسيدند تا حالا درعمرت يك كلمه حرف راست گفته اي؟ مرد دروغگوفكر كرد وگفت؛ اگربگويم «بلی »، يك دروغ ديگر گفته ام!
روزی مردیکه با کُت و شلواربه ظاهر مرتب در پیش دوربین فیلمبرداری بزرگترین و قدیمی ترین شبکه رادیو تلویزیونی موسوم بهBBC  قرار می گرفت واز قرارداد  فروش سلاح های پاکستان بر عربستان سعودی به دفاع می پرداخت هیچکسی نه میدانیست که زنگیان مستی که به این سلاح های ساخت زراد خانه های شوروی سابق دسترسی می یابند چه سرهای از کودکان و زنان و مردان تهی دستی بنام خدا سر زده میشوند ؟
 سرتاج عزیزیکی از طراحان اصلی پروژه داعش ISISرا میگویم که درسال ۲۰۱۴ میلادی در سمت مشاورویژه نوازشریف صدراعظم پاکستان درامورامنیت ملی درگفتگو با بخش اردوی  رادیو تلویزیون BBC   پرده ازفروش و تحویل  سلاح های پیشرفته ای که قبلأ و در دوران جهاد بویژه در زمامداریی طالبان برافغانستان با انهدام بزرگترین ارتش افغانستان در منطقه بدست آورده بودند برداشت .

https://www.youtube.com/watch?v=lwiL8Q3uUT8

بگذاریم ازاینکه آقای سرتاج عزیز از یکنیم میلیارد دالری که قیمت ناچیز همین به اصطلاح سلاح ومهمات اردوی ملی وتاریخی افغانستان بود به عنوان کمک های برادرانه عربستان سعودی  در روزهای سختی بر پاکستان یادنمود .اما آنچه که از بیانات سرتاج عزیز برای همه کسانی که حوادث افغانستان را به ارتباط استراتیژیی های کشورهای منطقه برملاساخت این بوده که پس انجام کودتای سیزده و نیم میلیارد دالری عربستان برعلیه محمد مرسی  رئیس جمهور منتخب مصر منافع استراتیژیک  عربستان ایجاب میکرد تا  کارِاسلام را درحوزه عدالت اجتماعی  و استقلال سیاسی مردم بصورت بنیادی در سرتاسر خاورمیانه و جنوب غرب آسیا تمام کنند . شگفت انگیز است که پروژه حذف عدالت خواهی از اعتقادات و باورهای  مردم فقیر کشورهای خاورمیانه و جنوب وجنوب غرب آسیا را بنام " دولت اسلامی عراق و شام " یا " داعش " مسمی ساختند وتمامی  سلاحها ی را نیز که شیوخ معامله گر عربستان سعودی با اندیشه های متحجرانه ودگم خویش از شبکه های استخباراتی جهان منجمله سازمانهای استخباراتی پاکستان جمع آوری نموده بودند سخاوتمندانه دراختیار جنگجویان داعش یا همان بریگاد های خونخوار ی که عمق استراتیژیک عربستان را در منطقه و کشورهای اسلامی تحقق می بخشیدند قرار داد و جنگجویان داعش نیز سوار بر موترهای مودل جدیدی بسوی سرزمین شامات قدیم واردشدند.

 

ادامه مطلب در اینجا