آرشیف

2019-5-28

داؤد عطایی قندهاری

تشیع انگلیسی

( قسمت اول )
مذهب شیعه همانند دیگر مذاهب اسلامی، هیچگاه ازافت استفاده جوییهای سیاست بازان درونی و  استعمارگران بیرونی؛ مصئون نبوده بلکه همواره من حیث دستاویزی برای سوء استفاده جویی های قدرت طلبان و استعمار گران قرارگرفته است… بخصوص درعصر حاضرر؛ افت سیاست زدگی و استعمار زدگی همانند یک طاعون درمان ناپذیرهمه چیز اعم از ادبیات، فرهنگ، فلسفه ورسانه ها را فراگرفته و مخصوصاً دین ومذهب را به فلاکت و تباهی کشانیده است. سیاست زدگی و استعمار زدگی در طول تاریخ یکی از بزرگترین افت های ویرانگر برای دین و مذهب بالاخص برای مذهب شیعه بوده است …
سیدجمال؛ درکتاب ( الانجلیز والافغان ) که به نقد وبررسی سیاست های استعماری و تفرقه افگنانه انگلیسهای پرداخته، بخوبی شرح داده که استعمارگران انگلیس چگونه با سوء استفاده از احساسات مذهبی توانستند بین سه قدرت منطقوی آن زمان یعنی, امپراتوری ابدالیان افغانستان ؛ حکومت قارجاری ایران و ترکیه عثمانی, جنگ و جدال ایجاد کنندو قدرت های آن روز دنیای اسلام را توسط خودشان تضعیف و نابود کنند… ایشان می نویسند :{انگليسيها با همين پالسي های مزورانه به منازعات دروني ملتها  دامن زدند و وزيران را به جان اميران و در نهايت همه را به جان هم انداختند  و همواره كشورها و ملتها مسلمان  را برعليه همديگر تحريك كردند.  بر همين اساس بود كه انگليسها زماني كه در اراضی عثمانی تمع كردند؛ حكومت شیعی صفوي ايران را وسيلهء براي فروپاشي عثمانيه قرار دادند… انگليسها كه امپراطوري عثماني را مانع بزرگي برسر راه تحقق اهداف خود درشرق میانه ميديدند، پيكهاي دوستي را بسوي حکام صفوي ایران فرستادند وآنها رابرضد عثمانيها تحريك وتسليح كردند و از اين طريق عثمانيها را تحت فشار قرار داده وباعث فروپاشی امپراطوری اسلامی شدند…} انگلیسها در درون امپراطوری عثمانی نیز در میان مذاهب اهل سنت، دست به فرقه سازی زدند و فرقه های افراطگرای وهابی را به وجود اوردند و به این طریق کشورهای کنونی عربی را از امپراطوری اسلامی مجزا کرده و به مستعمرات خود افزودند…
در زمان کنونی نیز به وضوح مشخص است که استعمار گران صلیبی به رهبری ایالات متحد، سعی دارند تا  ایران را با تکیه بر احساسات مذهبی و ترویج شیعیگری، از دنیای اسلام مجزا کرده و انرا وسیلهء برای تحقق اهداف استعماری خود تبدیل کنند… و در این بین انگلیس ها یکبار دیگر دست به کار شده وبا تقویت اشکار گروهای تکفیری تشیع غالی؛ اختلافات فرقه گرایی دردنیای اسلام را به اوج خطرناکی رسانده اند… این نوشتار قصد داردتا گوشه های از این پروپاگندای  صلیبی – انگلیسی را نمایان سازد…
تشیع انگلیسی – قسمت دوم –
     درقسمت قبل گفته شد که سیدجمال در کتاب – فی الانجلیز والافغان – چگونه به نقد سیاست های تفرقه برانگیز استعمارانگلیس پرداخته… در این قسمت با استناد به کتاب – سوداگری باتاریخ- نوشته محمدامینی استاد تاریخ؛ به موضوع اختلاف افگنی انگلیسها فی مابین –مصدق و ایت الله کاشانی – من حیث مثال بارز از مرجعیت انگلیسی و پالسی های تفرقه افگنانه استعمار انگلیس،اشاراتی خواهدشد…
میدانیم که مصدق و ایت الله کاشانی دوتن از رهبران نهضت ملی کردن نفت ایران بودند… انگلیس ها غرض شکست این جنبش ضداستعماری مردم ایران ؛ خود را به ایت الله کاشانی نزدیک کرده و باپرداخت پول ایشان را در مقابل مصدق قرار دادند تا زمینه های کودتا 28 مرداد، ضد مصدق را فراهم کنند… 
محمدامینی مورخ معاصر ایران می گوید که بعد از قیام 30 تیرمردم ایران به ضد انگلیس؛ انگلیسها سعی کردند تا کاشانی را از مصدق جدا کنند… ازاین زمان به بعد مطبوعات انگلیس شروع کردند به بزرگنمایی شخصیت کاشانی. – تایم لندن- در ستایش کاشانی مقالهء بلندبالای نوشت… سفیرانگلیس شخصا نزد کاشانی رفته واین مقاله رابرای وی میخواند تا انگلیسها را دوست وی جلوه دهد… بعد یک افسر انگلیس هر روز به کاشانی سلام نظامی میکرد و میگفت که هرکاری داشته باشد انجام خواهد داد… سفارت انگلیس توسط, برادران رشیدی به کاشانی نزدیک شدند وبه او کمکهای مالی کردند… گفته شده که در بامداد 28 مرداد (1332) ایت الله کاشانی با وساتط برادران رشیدی ازسفارت انگلیس ده هزاردلار وجهه نقد دریافت کرده که در ان زمان پول کلانی بوده!! … سازمان استخبارات انگلیس – ام.ای. سیکس- جدا کردن کاشانی از مصدق را برعهده داشته… و سرانجام کار بجایی رسید که کاشانی که روزگاری همرزم مصدق بود به مهره اصلی کودتا به ضد مصدق مبدل شد… ایت الله کاشانی با کودتا انگلیسها علیه مصدق؛ کاملا همسو بود و بدون پشتیبانی کاشانی و ایت الله بهبهانی کودتای انگلیسی ضد مصدق، اصولاممکن نبود…
 محمدامینی مورخ معاصرایران میگوید: اینکه انگلیس ها به علماو روحانیون شیعه پول می رسانده کاملا حقیقت است… البته ارتباط روحانیون شیعه با انگلیسها بسیار عمیق تروپیچیده ترازفقط دریافت کمکهای مالی بوده. این ارتباط سابقه طولانی داشته. درکتاب – قصص العلماء- نوشته میرزارضای تنکابنی (بزرگترین زندگینامه نویس معروف) امده که پولهای کلانی از طرف کمپانی هندشرقی به واسطه سفارت انگلیس همه ساله در نجف میان روحانیون پخش می شده که به { تنخواه یا دراهم هندیه} معروف بوده و همهء علما ازاین پول دریافت میکرده اند… بعلاوه سالانه میلیونها روپیه انگلیسها صرف ساخت و ساز مقابر امامان وامام زادگان می شده… این مربوط به زمانی است که انگلیس ها میخواستند تا عراق را از امپراتوری عثمانی جدا کنند اماعلماء شیعه مخالف بودند… وبریتانیا سعی داشت تا به هدف تجزیهء عراق از امپراطوری عثمانی، علماء شیعه را به طرق مختلف تتمیع کند و با انها ارتباط برقرارکند… در ان زمان اخوندخراسانی زعیم نجف بود و سفارت بریتانیا با وی دیدارهای برقرارکرده… اسنادی است که ایت الله شهرستانی با سفیر انگلیس ملاقات های داشته…
      تفکر غالب حاکمان انگلیس این بوده که فقط از طریق شناخت فرهنگ یک کشورمی تواند بر ان کشور مسلط شد… انها به این نتیجه رسیده بودند که در کشورهای اسلامی، نفوذ در فرهنگ دینی مسلمانان از طریق علما و روحانیون و با پیوند با علمای دینی بهترین راه چیره شدن براین ممالک است.. ایت الله سید عبدالله بهبهانی یکی از ادمهای اشکار مرتبط با سفارت انگلیس بود. اسناد زیادی دراین مورد وجود دارد که ایت الله بهبهانی درکودتا علیه مصدق با انگلیسها همدست بوده است. همچنین ایت الله شهرستانی… گزارشی از سفیر انگلیس موجود است که در ان شرح مفصل ملاقات خود به همراه شاه ایران با حضور ایت الله شهرستانی را ثبت کرده است…
    یکی از شکردهای انگلیسها این بوده که ماموران شان می امدند ومسلمان می شدند و بعد با علمای دینی رابطه صمیمی برقرار می کردند… معروف است که دونفر جاسوس انگلیسی به دست ملا باقرشِفتی از روحانیون بزرگ قم، مسلمان می شوند. بعد به وی هدایای زیادی میدهند و وی را وادارمیکنند که با حمله شاه قاجار به هرات مخالفت کند اوهم چنین میکند.. درهرحال در ایران بهبهانی برجسته ترین عالمی است که با سفارت انگلیس ارتباط داشته… اسنادی هست که بریتانیا هنوز حاظر به افشای انها نیست …
محمدامینی با درج عکس هزاران تن از روحانیون شیعه در سفارت انگلیس درتهران که بر گرد – دیگ پلو انگلیسی ها جمع هستند – می نویسد: دران زمان انگلیسها به هدف فشار برسلطنت قاجار از مشروطه نیز سوءاستفاده های میکردند… روحانیون از ترس شاه قاجار به سفارت انگلیس پنهاه بردند… کمکم جمعیت به هزاران نفررسید. انها چند روز در سفارت انگلیس می خوردند و می خوابیدند…  – دیگ پلو انگلیسی– و پلوانگلیسی- از ان زمان به عنوان یک تعنه به روحانیون رایج شد… در این زمان میان مردم این  ضرب المثل معروفی بودکه { ریش هرکدام از این روحانیون شیعه را که بتراشی در زیر ان نوشته شده – میدن انگلیس- }  (ر.ج. کتاب سوداگرری با تاریخ – نوشتهء محمد امینی استاد تاریخ ایران)
این موضوع فقط مثالی از چگونگی سوء استفاده جویی های استعمارگران از مذهب و مراجع مذهبی برای پیش برد اغراض سیاسی و استعماری خودشان است که هنوز هم  این وضعیت همچنان ادامه دارد…

نویسنده : داؤدعطایی – قندهاری –