آرشیف

2015-1-14

محمد ابراهيم آريائي

تسليت نـــامه بــــراي دانشمند بزرگوار محترم استاد ابراهيم خان ‹ساغري›

 
انالله وانااليه راجعون.

  پس ازاداي سلام وآرزوي صحتمندي براي شما!

باكمال تأسف وتأثردريافتم كه پدرگرامي تان بدرود حيات گفته است :
اجازه بفرمائيد رحلت پدرمرحومي تان را براي شما وخانواده محترم تان تسليت عرض نموده ازخداوند بزرگ براي شما صبرجميل وبراي مرحومي جنت فردوس آرزونمايم .
دراين دنياي فاني هيچ چيزي پايدارنيست پدرومادرهستند، وجود وحضورآنها هرچند هم كهولت سن داشته باشند ، قابل ستايش وتقديراست ،  به قول سعدي شاعروعارف بزرگ .

ارزش دنيا زكهن به نو—  چون گزرنده نيرزد به جو

اين عارضه درد ناك رابراي استاد گرامي تسليت ، صبر وشكيبائي براي بازمانده گان وعلوّ درجات وشادي روح وروان آن  مرحوم را خواهانم مارنيزدرغم خود شريك بدانيد .