آرشیف

2016-9-12

غلام مصطفی بایدار

ترور قهرمان وطن تحفه ای منزوی ساختن مامورین اشغال ع و غ

ترور قهرمان وطن تحفه ای منزوی ساختن مامورین اشغال ع و غ

ترور مدافع وطن جنرال زرور
خانه نشین ساختن جنرال روفی
خانه نشین ساختن و حمله بر دفتر رحمت الله نبیل
ترور جنرال احمدزی 

یک هفته ترور و شهادت 4 جنرال نیروی امنیتی …. ولی منفورین وحشت ملی در تجلیل قهرمانان جعلی و جهاد ساختگی و اشغال آمریکایی…
….
مسدود ساختن حساب فیسبوک سیاسی  خودم…

نشانه ای نفوذ و فروش افراد سالم وطن توسط خاینین است.
خاینین و جاسوسان اجنبی فقط افراد خار چشم را هدف ساخته به گفته ای خائنی چون ع و غ منزوی ساخته ویا خانه نشین کرده و اگر نتوانستند ترور می کنند…
بالای  ملت گوسفندی قهرمانان جعلی و مجرمین جنگ داخلی تحمیل گرده ولی مدافعین خاک و ناموس وطن را از صحنه بیرون میکنند.

خوشحالی رانه خفه ده زیری هم چرته کی ورک دی 
هر پیغام په وینو سور دی هرخبر له غمه ډک دی

 د ننګرهار امنیه قوماندان زړور زاهد نن ماښام د  ماین په چاودنه کی ترور  شو – سخت یی خواشینی کړم

شهادت دی مبارک وی تول ملت ته
ته دتورخم غازی وی
ته دملت اتل یی

درناوی
غلام مصطفی بیدار