آرشیف

2014-10-28

دکتور سید احمد جهش

” تروریستان، مایانیم “؛ دولت اسلامی ” دروغ بزرگ “

 

" تروریستان، مایانیم "؛ دولت اسلامی " دروغ بزرگ "

برای مطالعه مقاله بالای لینک بالا کلیک کنید