آرشیف

2020-4-1

الحاج امین الدین سعـیـدی

ترجمه وتفسیر سورۀ الإنسان

 

ترجمه وتفسیر سورۀ  الإنسان

سورۀ  الإنسان درمکۀ مکرمه  نازل شده  ودارای سی ویک آیه و دو رکوع می باشد.
وجه‌ تسمیه:
« سورة الإنسان»؛ بدین جهت بنام « الإنسان »  مسمی شده است، که درین سورۀ در اول  آیه نام انسان به کار رفته است وبه این بیان که پروردگار با عظمت انسان  را از عدم خلق نموده است.
محل نزول:
در مورد اینکه سورۀ انسان در مكّه نازل و یا هم در مدینه، بین خود اختلاف است ، برخی از مفسرین بدین باور اند که تمام این سوره مکی می باشد. از عکرمه و حسن  مدنى بودن این سوره نقل شده است که این سورۀ الی آیه «وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً» كه آن در مکه نازل شده است. همچنان برخی از مفسرین می فرمایند که از آیه :«إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا» تا آخر سوره مكّى که هشت آیه است  ، و از اوّل سوره تا آيه مذكور كه بيست و دو آيه است مدنى میباشد .
ولى بیشترین صاحب نظران از جمله : عبدالله بن عباس، عبدالله بن زبیر، قتاده و.. این سورۀ را مکى میدانند. و این نظر نیز قابل ترجیح و نزدیک به ثواب می باشد .(الناسخ والمنسوخ جلد3 صفحه 132، اتقان جلد1 صفحه 59.) و کتاب« شناخت مكى و مدنى قرآن  سورۀ انسان: اثر علمی و تحقیقی: پوهندوی دوکتور عبد القدوس «راجی».
(تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول تألیف علامه جلال الدین سیوطی )
محتوای کلی این سورۀ :
محتوای این سوره بر  پنج بخش اساسی تقسيم میكرد:
ـ در بدو از آفرينش انسان و خلقت او از نطفه امشاج (مختلط) و سپس هدايت و آزادى اراده او بحث می نماید.
ـ دربخش دوم بحث از پاداش ابرار و نيكان بعمل می آورد.
ـ در بخش سوم دلائل استحقاق اين پاداشها را در جمله‌هايى كوتاه و مؤثر تشریح می فرمایند.
ـ در بخش چهارم به اهميت قرآن، و طريق اجراى احكام آن، و راه پرفراز و نشيب خودسازى اشاره شده.
ـ در بخش پنجم بحث از حاكميت مشيت الهى را مورد بحث قرار می دهد.
تعداد آیات :
چنانچه در فوق ذکر گردید تعداد آیات سورۀ انسان سى ‌ويك آيه میباشد.
تعداد کلمات :
تعداد کلمات سورۀ انسان به دوصد وچهل کلمه میرسد (این عدد در بین علماء قابل بحث است.)
تعداد حروف :
تعداد حروف سورۀ انسان هزار و چهارصد و پنجاه‌ حرف می باشد ( البته این عدد دربین علماء قابل بحث است )

ادامه مطلب در اینجا