آرشیف

2016-11-15

داؤد عطایی قندهاری

ترامپ ، چهرهء بی نقاب امریکا

دونالدترامپ، حمایت های پنهانی امریکا از بقای بشاراسد را علنی کرد! رئیس جمهورجدید امریکا در اولین مصاحبه خودش با نشریهء امریکایی – وال استریت ژورنال- علنا اعتراف کرد که اولویت اول سیاست امریکا از بین بردن حکومت بشاراسد نی بلکه نابودی مخالفان بشاراسد بوده است!
وی در اولین مصاحبه قبل از ورود به قصر سفید اذعان نمود که روسیه و ایرانی که به قول وی توسط خود امریکا قدرتمند و تقویت شده؛ با حکومت بشاراسد در راستای هم حرکت میکنند! وی با اشاره به نامهء بسیار دوستانهء و صمیمانهء که از طرف ولادیمرپوتین دریافت کرده ، اظهارداشت که به زودی همسوی امریکا با روسیه در منطقهء شرق میانه را علنی خواهدکرد!

به نظر میرسد که سیاست های منافقانه اوباما؛ که در ظاهر از معارضان مردمی سوریه حمایت می کرد، اما درخفا به روسیه اجازه میداد تا مردم و معارضان مردمی سوریه را قتلعام بکند، دیگر کارایی چندانی ندارد!! و امریکا در یک چرخش نه چندان جدید، دشمنی خودش با معارضان مردمی دولت بشاراسد را علنی کرده ست! در همین رابطه روزنامه گاردین نیز نوشت که پیروزی دونالد ترامپ به کابوسی برای معارضان مردمی بشاراسد در سوریه مبدل شده است!

این سؤال همیشه وجود داشت که چرا ائتلاف صلیبی به رهبری امریکا که حکومت های صدام و قذافی و.. را یکشبه سرنگون میکرد، سقوط بشاراسد را سالهای به درازا کشانده است؟حالا بیانات رئیس جمهور بی نقاب امریکا، مشخص میدارد که اولویت اول امریکا سقوط بشار نی بلکه نابودی مخالفان بشاراسد بوده است!! حملات اخیر بمب افگن های امریکا به معارضان میانه رو و ارتش آزاد سوریه، نیز نمایانگر علنی شدن همسوی امریکا و روسیه در سوریه و عراق می باشد!

حال سوال این است که هدف امریکا و غرب از حفظ حکومت بشار اسد با وجود اینهمه جنایات جنگی و قتلعام صدها هزار از مردم سوریه چیست!؟
جواب این سؤال را باید در دکترین سیاست خارجی جان کری ، وزیرخارجهء امریکا جستجو کرد! مطابق دکترین سیاست خارجی جان کری بشاراسد همانند یک آهن روبای قوی برای کشاندن اسلامگرایان به قتلگاه سوریه عمل میکند!! بنابراین امریکا و غرب این آهن رباء را ایجاد و حفظ کرده اند تا به وسیلهء آن تمامی اسلامگرایان اروپایی که مخالف تجاوزات ائتلاف صلیبی به رهبری امریکا در کشورهای اسلامی هستند ، را از سراسر دنیا به سوریه بکشانند و در انجا به کمک روسیه انها را نابود و قتلعام بکنند!
 

رشد اسلامگرایی در کشورهای اروپایی و امریکایی ، یک معضل و یک کابوس برای دولت های انها بوده است! سیاست های جنگ طلبانه و تجاوزات خونین ائتلاف صلیبی به رهبری امریکا در کشورهای اسلامی وشرق میانه باعث بیداری مسلمانان اروپا و امریکا شده است!

مردم و بخصوص مسلمانان مقیم اروپا مدام از خود می پرسند که چرا دولت های انها در کشورهای اسلامی اینقدر کشت و کشتار و جنگ افروزی می کنند!؟ این سؤالات چون پاسخ های قناعت بخشی پیدا نمی کنند به رشد افراطگرایی در جوامع اروپایی و امریکا منجر شده است! حال مطابق دکترین سیاست خارجی جان کری ؛ امریکا و اروپا از حکومت ضدمردمی بشاراسد، بعنوان یک آهنربای قوی برای کشاندن پای اسلامگرایان جهان به قتلگاه سوریه و عراق استفاده میکنند تا درانجا به کمک روسیه ودیگران، اسلامگرایان اروپا را نابود وقتلعام کنند!

گزارشات موثقی حاکی از ان است که اکثریت کسانی که در موصل عراق یا در حلب و رقهء سوریه با ائتلاف صلیبی به رهبری امریکا می جنگند، اغلب از اسلام گرایان خود اروپا و امریکا هستند! کسانی که اگر در سوریه قتلعام و نابود نشوند به دلیل نارضایتی از سیاست های تجاوزکارانه ، در کشورهای خود فجایع مثل عملیات های پاریس و برلین را به وجود خواهند اورد! اما دولت های اروپایی چون نمی توانند از تجاوزات منفعت طلبانه خود به کشورهای نفت خیز و ثروتمند شرق میانه چشم پوشی کنند ؛ ناگزیر تنها چارهء رهایی از شر مخالفان تجاوزت خود را در قتلعام و سرکوبی خونین انها می بینند! وچون نمی خواهند تا کشورهای خودشان درگیر جنگ بشود؛ این جنگ با اتباع خود را در عراق و سوریه انجام میدهند!! بنا براین حفظ وبقای بشاراسد – به عنوان یک آهنربای اسلام گرایان – به قول جان کری- برای تداوم این جنگ های خونین دولت های اروپایی با اسلامگرایان اروپایی، یک بهانهء ابزاری است!! اما هدف اصلی کشاندن اسلامگرایان اروپا به سوریه و نابودی انها به کمک روسیه و هم پیمانان آن است!در حقیقت سوریه تحت حکومت بشاراسدیک دام برای دشمنان ائتلاف صلیبیون می باشد!!

{ داؤدعطایی – قندهاری 24/8/1395}