آرشیف

2015-6-11

گل رحمان فراز

ترازوی سنجشِ کارکرد وکلای غور!
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

یکی از با اهمیت ترین دستاورد ها همانا طی مراحل کردن ایجاد و تاسیس دانشگاه برای مردم غور بود که خوشبخاته توسط سناتور محمد داوود غفاری طی شده است!
پروِژهٔ مهم دیگر را اعمار سرک حلقوی در غور تشکیل میداد که نمیدانم وکیل صاحب های دیگر چرا آنرا به باد هوا سپردند!
 

ترازوی سنجشِ کارکرد وکلای غور!