آرشیف

2015-1-16

جمعه خان مشتاق

تحلیلی بـــــــــه گقته هـای عزیزی و صبا

 
 

سلام به تمام بیندگان وخوانندگان سایت جام غور! دوستان عزیز خواستم درارتباط به گفته های جناب عزیزی وآقای صبا چند کلمه نوشته کنم. نظر به گفته های آقای عزیزی چنین برمیآید که ایشان درسروده که به عنوان( به استقبال سروده الحاج عبدالشکور) تحریر کرده اند بجای اینکه جوانان عزیز مارا تشویق کنند آنها را توهین می نمایند. دراین سروده ایشان نام ازخانواده پیامبر(ص) واصحاب ایشان نیز نام برده اند اگر انسان به عمق سروده جناب عزیزی پی ببرید نه ازپیامبر(ص) توصیف تحریر شده ونه هم جنبه مثبت دارد. چنانچه که  دریک سروده خود چنین نوشته است. (لیک ازبد بدترش گویم ببین + بی سواد معرفت راکمترین) شما یک عالم بزرگ هستید گفتن چنین اشعار به شما لازم نبود شخصیکه دوره لسانس را پشت سرگذاشته گفتن چنین حرف زشت برایشان لازم نیست. وما جوانان ازشما بزرگواران امید وتوقع زیاد داریم باشد که شما اشتباهات مارا بگیرید ومارا براهی درست تر رهنمای کنید تاباشد که ما ازشما استفاده درست تر نمایم.
   وهمچنان به گفته آقای صبا که گفته اند جناب عزیزی شما هیچ گاه درسروده های تان ازخیانت دشمنان دین مبین اسلام نوشته نکرده اید. اختلافات بین شیعه وسنی تذکر کرده اید دشمنان اسلام امروز ازهمین طریق میخواهد مسلمان را به جان هم بیندازند تاباشد جامعه کفری را به جای جامعه اسلامی بر پاکنند.
خداوند(ج)می فرماید" نزدیک ترین شما به من باتقوا ترین شما است" لذا بین شیعه وسنی اختلاف دامن نزنید که تاباشد جامعه کفری ازبین برود وجامعه اسلامی نیرومند گردد.