آرشیف

2015-1-10

گ.....کوثر غوری

تحریم 8 مارچ روز زن از سوی خود زن

 
من تـشبه بقوم فهومنهم – (حدیث)
کسیکه خود را تشبیه به گروه نماید از همان گروه است.
روایت از امام احمد حنبل و امام ابوداود – مشکاه شریف ج2 ص 375 نصاب تعلیمی صنف 12 شرعیات.
خواهران مسلمان سلام برشما!
بعد چی دواران گذشت پیامبر و یارانش با زنان اسلام قدرت و آبروی اسلام را بدست داشتند فارس و روم از ترس شان خیال راحت نداشت.
در اوایل اسلام حضرت خدیجه مادر فاطمه اولین زن در اسلام است و سمیه مادر عمار فرزند یاسر اولین شهید در اسلام است که پیش گام ترین کافر او را کشت که او هشام بن عروه که مشهور به ابوجهل است که فرعون زمان پیامبر هم بود.
چی دوران از جهاد گذشت
زنان اسلام با تکان و رفتار دیر هنگام شتر از مکه و مدینه در ترکیه امروزی به جهاد می آمدند که در آنوقت ترکان کافران زمان بودند.
چی دوران گذشت که فاطمه دخت گرامی پیامبر بخاطر عفت و حجاب و تسلیمی کامل به قرآن و سنت و اخلاق اسلامی که پیامبر برایش بشارت داد که تو سردار زنان اسلام در بهشت هستی.
چی دوران گذشت مادران ما، (همسران گرامی پیامبر) و زنان اصحاب با صفایش گاهی به ندای کفار لبیک نگفتند و گاه به رسم و رواجهای کفار نظر ندوختند.
چی دوران آمده که من و شما چقدر زود به ندای کفار لبیک و به سازو سرنایی شان چیقدر زیبا میرقصیم و رسم و رواجهای شان را چقدر زیبا کاپی مینما ییم.
محمد صلی الله علیه و سلام از سوی خدا پیغام آور است که به عربی رسول و به فارسی فرستاده و پیامبر و پیغمبر گویند.
وزیر خارجه آمریکا زنی است که از سوی رییس جمهور آمریکا پیام آور است پیام را به این گونه دارد:
1-روز را به نام روز زن (معین در 8 مارچ عیسوی برگذار کنید)
2-در برابر مردان ایستادگی کنید
3-با مردان سر تسلیم فرو نکنید
4-از مردان کمبودی ندارید
5-با مردان برابر هستید
مگر پیامبر خدا از سوی خدا به شما پیام آورده، ای بندگان وای امتیان !
1-با مشرکین مخالفت کنید(رسم و رواجهایشان که 8 مارچ هست و یا غیره باشد را نپذیرید).
2-در برابرمردان که به شریعت برابر باشند ایستادگی نکنید
3-با مردان که پدر باشد، برادر کلان باشدو یا شوهر باشد و یا بزرگ قوم باشد گستاخی ننمایید
4-از مردان در جسم و مغز ضعیف تر هستید
5-با مردان برابری ندارید در میان شما و مردان فرق فراوان است.
اکنون شما خواهران 8 مارچ افغانی، سخن کدام پیامبر را قبول دارید، پیغمبر خدا و یا پیام آور آمریکا؟
اگر سخن پیامبر خدا را قبول دارید 8 مارچ یعنی چی؟
یعنی کدام زن کفر در کدام زمان در 8 مارچ ماه عیسوی جلسه برگذار کرده و در آنروز بر علیه مردان مبارزه نموده ماهم چنان کنیم پس ما امت پیامبر نشده امت همان زن هستیم.
زیرا که سنت کافر را زنده میکنیم نه سنت پیامبر را!
در اینجاسرداری همان زن را قبول کردیم نه سرداری فاطمه الزهرا (رضی الله عنها) دختر پیامبر را.
خواهران !
این روز را در جهان کفر، زنان کفر برگذارمی نمایند.و در جهان اسلام زنان برگذار می نمایند اگر کافر نباشند خوامخواه دود کفر بدماغ شان رسیده است یا زنانی برگذار مینمایند که از اسلام آگاهی ندارند.
من گپی هوایی و بی مدرک نمیگویم، شرعیات خوانده ام و شرعی میگویم.
من تشبه بقوم فهو منهم ( کسی که خود را تشبیه به گروه میکند او از همان گروه است) حدیث:
ما که 8 مارچ را مانند زنان کفر همزمان عید گرفته، جلسه نموده و هیاهو می نماییم پس از آنها فرق نداریم.
سلام بر آنانیکه راه هدایت را پیش دارند!
 گ…..کوثر غوری متعلمه صنف 12 دارالعلوم عالی
 
ابوحنیفه (رح) مرکز غور (بخش شرعیات)