آرشیف

2015-6-21

فریده ناصری

تجلیل از روز جهانی مادر در ولسوالی دولتیار ولایت غور

بخش حمایت وانکشاف حقوق زنان دفتر ولایتی غور، از 24 جوزا،  روز جهانی مادر در ولسوالی دولتیار، بااشتراک سرپرست ولسوالی ، قوامندان امنیه، آمرمعارف، علما، استادان دارالمعلمین و لیسه های مرکز دولتیار محصلان ،  وکلاء شورای ولایتی ، نماینده ریاست امور زنان، نماینده گان دفتر افغان اید، اعضای شورای اجتماعی بانوان غور وخانم های مرکز این ولسوالی تجلیل به عمل آورد .
محفل روز جهانی مادر  که به همکاری نهاد های همکار از جمله شورای اجتماعی بانوان ، دفتر محترم افغان اید ، ریاست محترم کار و امور اجتماعی  و نهاد ملی جوانان در خیمه آمریت معارف ولسوالی دولتیار  برگزار گردیده بود، با حضور 101 تن از مردم شریف ولسوالی دولتیار تدویر یافت.
تجلیل از روز جهانی مادر با تلاوت کلام الهی،  توسط یک تن از محصلان تربیه معلم آغاز وسپس فریده ناصری مسئول بخش زنان دفتر ولایت غور- کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،  ضمن اظهار تبریکی روزمادر به تمام مردم ومادران  ولسوالی دولتیار، در مورد مشکلات زنان ومادران در ولایت غور و ولسوالی های آن صحبت نموده،  مشکلات زنان ومادران را در ولایت غور:" بی سوادی، فقر، عدم تطبق قانون و بی توجهی نهادهای مسئول دولتی برای کاهش مشکلات زنان و مادران، کمبود داکتر مسلکی برای زنان" عنوان نمود.
آنگاه مولوی آخند زاده ، سرپرست ولسوالی دولتیار ضمن اظهارخوش آمد به مهمانان که از مرکز فیروزکوه آمده بودند وبرای اولین بار محفلی را به مناسبت روز جهانی  مادر در آن ولسوالی برگزار می نمودند ، اظهار قدر دانی نموده ودر مورد مقام وچایگاه مادرو نقش مادران در تربیه اولا سالم جامعه صحبت نمود .
خانم انسیه غیور  وکیل شورای ولایتی غوراز دیگر سخنرانان محفل بود. وی  در مورد گرامیداشت از روز مادر اظهار داشت:" مادر از مقام عالی برخودار بوده وباید به آن ارج گذاشت . مادران  در حال حاضردرافغانستان  با هزاران مشکل دست و پنجه نرم می کنند.هر روز ده ها مادر در اثر جنگ و ناامنی در سوگ فرزندان خود می نشینند و هزاران دیگر تنها نان آور خانواده های خود به حساب می آیند و این مادران مجبوراند با تحمل سختیها  در برابر زندگی بیستند .تا برای اعضای باقیمانده خانواده شان غذا ولباس و… تهیه کنند".
همچنان نماینده ریاست صحت عامه  از خدمات این نهاد یاد کرد و در مورد وضعیت مادران در این ولسوالی تاکید کرد:" بر اثر فعالیت مثمر کارمندان صحی ودراین ولسوالی نیزآمار مرک ومیر مادران و اطفال نسبت به گذاشته پائین  آمده است" . 
در ادامه حاجره بشری نماینده ریاست امور زنان ، آمر معارف ولسوالی دولتیار ،  نماینده دفتر افغان اید، نماینده محصلان ، هرکدام به ترتیب در مورد مقام وجایگاه مادر صحبت نمود ند  واز برگزاری این محفل توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر ونهادهای همکار اظهار سپاس وقدردانی نمودند .در این مراسم  شاگردان لسیه مرکز دولیتار ولیسه نسوان ترانه های در وصف مادر سرود ند و محفل  با توزیع تحایف که از طرف دفتر افغان اید ، ریاست کاروامور اجتماعی شهدا ومعلولین  ونهاد ملی جوانان  برای تعدادی از مادران تهیه شده بود به پایان رسید.

پایان
 گزارش : گزارشگر: فریده ناصری
 

تجلیل از روز جهانی مادر در ولسوالی دولتیار ولایت غور