آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

تجــــاوز ارتش سرخ شوروی!

نخست درود بـی کران به غیــــــرت وسلـحشــوری ملت غرور آفرین افغانستان.
سالهااست که از تجاوزارتش سرخ اتحاد جماهر شوروی به سرزمین مقدس افغانشتان میگذرد.
در پیرامون تجاوز بـی شــــرمانه ی  شوروی وقت  ، ومجاهدت های ملت متدین وشرافت مند ما کتاب ها نوشته اند.
در روزگارکه جهان در مقطع از زمان تحت فر مان دو قدرت بزرگ سیا سی واقتصادی
یعنی جماهر شوروی از شـــرق وایالات متحده از غرب اداره می شد  .
 متأسفانه سرزمین مقدس افغانستان  مورد تجاوز ارتش سرخ شوروی وقت  قرارگرفت.
درآن برهه از زمان که شوروی  یک امپراطوری قدرت مندو تراز اول بحساب می آمد تهدیدی بسیار جدی برای تمام کشور های  دنیا محسوب می شد .
تجاوز شوری در افغانستان درست زمان بوقوع پیوست که قبلا ایالات متحده آمریکا کشور ویتنام را به اشغال خود در آورده بود ودر زمان اشغال ویتنام  شوروی به کمک های پنهانی خود باعث ناکام شدن ایالات متحد در کشور ویتنام شد.  بدون تردید وقت که
ارتش شوروی به افغانستان تجاوز کرد افغانستان متأسفانه  به میدان رقابت های کلان سیاسی وقدرت نمای  کشور های شرقی به سرکردگی شوروی وهم پیمانان کمونیستی آن
وکشور های غربی به سرکردگی ایالات متحده آمریکا وهم فکران آن مبدل شد.
نزدیک به ده سال حضور شوروی خون آشام در کشور عزیز ما افغانستان ویرانگری های شوروی وغلامان حلقه بگوش  شان به اصطلاح کمونیست ها از تصور انسانی گذشته بود نهایت ظلم وجفا را ارتش سرخ شوروی و غلامان  سر سپرده شان ابتدا به تحت فرمان حفیظ الله امین  وبعد هم به مراتب سخت تربه تحت فرمان ببرک کارمل آن خائن حیلگر ومکار که او را بعنوان (عروسک)هم یاد میکردنند به ملت ستم دیده ما تحمیل شد.
اما همین ملت ستم دیده درسی را به ارتش سرخ جماهر شوروی  وغلامان آنان دادند که
قبلا به بریتانیا داده بودند. ناگفته نباید گذاشت که این پیروزی  بهای سنگینی از ما گرفت
در قبال این پیروزی  نزدیک به پنج ملیون  هم وطن ما مجبور به ترک وطن وبیش از دوملیون انسان شهید ومعلول دادیم.
ولی جماهر شوروی هم بر علاوه که یک شکست جبران ناپذیزی از ملت سلحشور افغانستان خورد بطور کلی حیثیت خود را در سطح جهان ومنطقه برای همیشه از دست داد.ارتش شوروی وهمفکرانش هیچگاه تصور این را نمیکردند که چنین شکست مضحک وبارونکردنی را روزی بچشم خود به نظاره نشینند .
اما سؤالات بسیار بزرگی که در ذهن منی جوان خطور میکند این است.

  1.     بعد ازشکست شوروی  ونظام کمونیستی چه چیزی عاید ملت مظلوم افغانستان شد؟

الف: آیا ملت ما از حقوق یکسان بر خوردار شدند؟
ب: آبرو وحیثیت مردم ما آنچه که شعار داده می شد حفظ گردید؟
ج:  آیا اموال وزمین های مردم ما از جانب قدرت مندان غصب نشده است؟
د: از بازماندگان شهدا یکسان  دلجوی صورت گرفته؟
وهزاران سؤال ناجواب دیگر!
به یقین که این سؤالات در ذهن همگان خطور می کند  وهرگز جواب مثبت دریافت نخواهد شد.
مردم ما روزهای بسیار دشوار بعد از پیروزی به اصطلاح مجا هدین را  هیچ وقت ار یاد نخواهند برد.
اگردیروز در مقابل بی عدالتی های  (امین ،کارمل، ترکی وسایرین)  با شجاعت استادیم
وآنهارا غلامان  بیگانه بر میشمردیم که حقیقت هم همین بود. امروز در مقابل این همه بی عدالتی بی انصافی که به ملت رنجیده ما روا داشته میشود پاسخ چیست؟
 همان طور یکه امین ترکی و ببرک بعد از بقدرت رسیدن در بین خود  به زدوخورد پرداختن مجاهدین به مراتب شدید تر  حتی  زدو خورد مسلحانه در بین شان  اتفاق افتاد
وباعث هزاران کشته وزخمی از ملت ما شدند .
امروز من که یک جوان افغان هستم اگر حق این سوالات را نداشته باشم  پس چه کسی دارد.
من به تمام مجاهدین ملت خود سخت احترام دارم اما به مجاهد نماهای کاذب هرگز .
ازخداوندمنان به شهیدان راه آزادی بهشت برین وبرای مجاهدین واقعی که زنده اند طول عمر استدعادارم.
زنده با آزادی
زنده باد ملت  نجیب افغانستان
زنده باد عدالت
زنده با عقلانیت و دانش محوری
مرگ بر همه دشمنان وخائنین کشور وملت ما.
دیروز بنام کمونیست ملت مارا به بهانه های  مختلف جهت خدمت به اربابان خود می کشتند.
امروز بنام اسلام در مساجد درمحافل خوشی در مراسم جنازه  درمکتب در شهر وبازارملت ما میکشند ودولت مردان مافقط به یک جمله آنان را محکوم میکنند.
اگر دولت داری همین است نفرین بر این سیاست  وروش که توی به اصطاح سیاست مدار آن را تصدیق میکنی.
امروزه هزاران جوان در نتیجه خون ریزی مجاهدین قدرت طلب که در بین خود بجان هم افتاده بودند بیسواد در کشور های دیگر مورد تحقیر قرار میگیرند
سبب بوجود آوردن این همه تحقیر و این همه بی بند باری کیست؟
مگر نه این است که ازبابت  کشاکش یک تعداد مردم قبیله گرا قوم گرا مذهب گرا سمت گرا زبان گرا ملت ما تامرز نابود کشانیده شدند وهنوز با نهایت بیشرمی میگویند مابودیم که افغانستان را از دست اجنبی ها رهانیدیم.
اگر شما بودید پس چرا امروز در جلوی چشمان شما این همه ظلم به ملت تحمیل میشود آن شجاعت و دلا وری تان کجا است؟
دوستان حرف درین مورد بسیار است  ودل من هم مالامال از درد  نمیخواهم بیش از این مصدع اوقات شوم فقط خطاب بجوانان میگویم برادران وخواهران! حیلگران ومکاران زمان خود را بشناسیم واین ذهنیت را داشته باشیم که افغانستان خانه مشترک تمام ملت ما است   پشتو ،تاجیک، هزاره ، ازبک ، ترکمن، وسایر اقوام همه وهمه خواهران وبرادران همدیگر هستیم همه ما یک ملت بنام افغانبر شمرده میشویم.
لطفا فر هنگ همپذیری رادر بین خود مان هر چه زودتر بوجود آوریم وهمدیگر را دوست بداریم.
باچند بیت شعر باشما عزیزان خدا حافظی میکنم.

هر کسی آمد شعاری دادو رفت
وعده های خنده داری دادورفت
تا خرخود را دهد از پل عبــور
اندک ما را سواری داد و رفت
آنکه گردن کج میکرد پیش ما
گردن ما رافشاری داد ورفت

 
سید محمد نبی عندلیب علوی مقیم ایران تاریخ 6/10/1390