آرشیف

2017-4-18

غلام رسول مبین

تبریکه نامه به نسبت فراغت مهندس عبدالاحد عظیمپور !

تبریکه نامه به نسبت فراغت مهندس عبدالاحد عظیمپور !

بنام خداوند دانا و توانا

خیلی خوش هستم که اینبار – باز "نونهالی" پا بر عرصه یی تحصیل یافتگی گذاشت. فراغت پسر عمه عزیز و مهربانم مهندس عبدالاحد عظیمپور را از دانشکده انجینیری (مهندسی) دانشگاه پولیتخنیک کابل به درجه دوم نمره از صمیم قلب برای خودش، خانواده یی گرامی اش و تمام دوستان و وابستگانش از ته دل تبریک و تهنیت عرض میدارم.
باور و اعتماد که من به استعداد، توانایی، اخلاق و لیاقت مهندس جوانان عبدالاحد عظیمپور دارم، مطمیین هستم که از عهده هرنوع مسوولیت و مصروفیتِ بیرون میآید و میتواند که برای مردم و ملتش به نحو درست و مسکلی مصدر خدمت گردد.
به امید روزیکه ایشان بعد از فراغت از دانشگاه بتوانند مسوولیت خوب و بزرگِ را داشته باشند که کارکردهای وی سرمشق و الگویی گردد برای آیندگان و جوانان هم سن و سالش.
 
باحرمت
غلام رسول مبین
چغچران
29 حمل 1396 هـ.ش.