آرشیف

2014-12-1

محمد عوض نبی زاده

تبارز فضای مجدد جنگ سرد میان شرق و غرب

قسمت هفتم……

تصامیم مهم وتاریخ ساز بعد نظامی بین المللی قرن بیست و یکم را سیاست های آمریکا و روسیه تعیین خواهد کرد. فاکت های موجود, سیاست آمریکا جهت تسلط بر منطقه «اروآسیا» نشان می دهد که تصمیمات آینده ی امریکا غیراز اعمال قدرت نظامی نخواهد بود. سیاست ژئوپلیتیکی برژنیسکی وسیاست دیکته شدۀ آمریکا برای قرن بیست و یکم ,پیشروی «ناتو» در شرق اروپا و«منطقه اروآسیا» با توجه به حضور نسبی آمریکا درین منطقه این ذهنیت را ایجادمی کند که روش نفوذ امریکا  بر «اروآسیا» نه فقط سیاسی و اقتصادی بلکه  نظامی است. در چنین وضعیتی بروز یک جنگ سرد و یا جنگ گرم قابل تصورمیباشد.در شرایطی که «جنگ سرد جدید»اگر با عدم تعادل یکی از طرفین در ترساندن رقیب ناکام گردد، خطر«جنگ گرم» معنی پیدا می کند. در صورت یک اشتباه امنیتی در استقرار سیستم های موشکی موجود و بروز یک بحران بزرگ کمبود و گرانی انرژی سوختی، با توجه به وجود منابع غنی انرژی نفتی در «ارو آسیا»، می تواند در منطقه خاور نزدیک و آسیای مرکزی آتشی چنین جنگی را مشتعل که در آن صورت حضور کلیه قدرت های بین المللی درآن اجتناب ناپذیرخواهد بودچون با وجود تهدید های دوامداربخاطر حذف روسیه  از طرف ناتو, روسیه به حیات خود ادامه داده است.
اگر رقابت موجود میان کشورهائی چون ایران، عراق، پاکستان، افغانستان و کشوری های  اسیای میانه از کنترل خارج شود، بروز جنگ ،درین مناطق  تعداد بیشماری قربانی برجای خواهد گذاشت.در شرایط فعلی بازیگران اصلی صحنه سیاست درین منطقه ,آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، چین، ترکیه، هند، ایران و پاکستان می باشند، در مجموع منطقه «اروآسیا ـ بالکان» با صد ها میلیون انسان ساکن آن می تواند درآتش چنین جنگ مهیبی به خاکستر مبدل شود. جنگی که از طریق«اروآسیا ـ بالکان» مشتعل شود، می تواند به یک جنگ جهانی سوم منتهی وتعداد قربانیان یک چنین جنگ جهانی می تواند به مراتب بیشتر از تعداد قربانیان جنگ جهانی دوم خواهد بود.تسلط نظامی ـ سیاسی بر یک چنین منطقه بزرگ و سرشار از انرژی نفتی و گاز، چنان اهرم قدرت ژئوپولیتیکی نیرومندی را فراهم می کند که دارنده چنین قدرتی هژمونی قرن بیست و یکم محسوب خواهد شد.
ناتو تلاش دارد تابه عنوان پلیس جهانی ایفای نقش کند چنانچه  جنگ بالکان، افغانستان، لیبی وعراق وغیره..را می توان نقطه اوج رویاهای بلندپروازانه ناتو دانست وتشکیل نیروی واکنش سریع و حضور فعال ناتو در جنگ سایبری و تقویت حمایت از متحدانش اهداف عمده ی ناتو را تشکیل داده که در همین چارچوب ، دبیرکل جدید ناتو می گوید: ما هر جا که لازم بدانیم نیرو مستقر خواهیم کرد و محدودیت مکانی نداریم. ناتو با استفاده از افغانستان، حوزه شرق آسیا را پوشش می دهد در حالی که توافقات با ژاپن و کره جنوبی و احتمالا تحریک هند به همگرایی با ناتو، حلقه تکمیلی این طرح راکامل میسازد.حلقه دوم طراحی ناتو را در اوکراین می توان مشاهده کردکه ناتو با ادعای حمایت از متحدان اروپایی خود سعی در حضور نظامی در اوکراین دارد. حلقه تکمیلی این طرح نیز حضور محدودتر ناتو در لهستان، بلغارستان، لتونی، استونی خواهد بود .
ناتو سعی دارد از ترکیه برای نظارت بر (خاورمیانه) بهره برداری کند چنانکه طرح گنبد آهنین آمریکا در سرزمین های اشغالی فلسطین حلقه تکمیلی این طرح است. تحولات عراق و سوریه و حمایت از ترکیه در برابر تهدیدات خارجی می تواند بهانه ای برای حضور بیشتر ناتو در ترکیه باشد.اکنون ناتو به بهانه حمایت از ترکیه در برابر سوریه، اقدام به آزمایش سامانه های خوددارد.ناتو برای گرفتن بودجه های کلان از اعضا جهت جنگ افروزی های آمریکا نیازمند توجیهاتی است که بخشی از آن برجسته سازی بحران اوکراین و تهدید روسیه است.
در  حال حاضرتمایل به افزایش ارتباط میان روسیه و اروپا  نیزوجود دارد که روسیه نیازمند تکنولوژی اروپا واروپا نیازمند به انرژی سوختی روسیه ومشابه چنین وضعیتی میان روسیه و چین نیزوجود  است که گسترش چنین اتحاد ی باعث ضعف نفوذ آمریکا در خاورمیانه وآسیای مرکزی شده و مشکلات متعددی را برای آمریکا ایجاد می کند.آمریکا در آینده مجبور است برای حفظ نفوذ بین المللی خود در«اروآسیا» فرمانروائی خود را با چین، روسیه و اروپا تقسیم کند، همچنین در آمریکا این نگرانی وجود دارد که همکاری کشورهای هند، روسیه، چین و برزیل تحت نام «گروه بریک» بتواند باعث پیدایش یک قطب بندی  جدیداقتصادی شده و زمینه ساز تحولاتی درساختار ناتو شودبا توجه به اهداف سیاسی و اصرار بر سیاست جهانی سازی آمریکا، امکان بروز یک پروسه بین المللی میان قدرت های تقریبا هم وزن بین المللی وجودخواهند داشت.
برژینسکی مشاور سیاست خارجی اوباما پیشنهاد می کند که سیاست یک جانبه آمریکا کنار گذاشته شده و روابط گرم سیاسی با چین و اروپا بر قرار گردد، که باید روسیه تضعیف و در صورت امکان به بی ثباتی کشانده شده و با استفاده ازاختلافات تحمیلی، چین را توسط پیشنهاد های ویژه ای جذب غرب و روسیه تجزیه شود .برژینسکی باور مند است، که سیاست خارجی آمریکا طوری تنظیم شود  که مناطق تسلط فعلی آمریکا حتی برای یک نسل دیگر و حتی برای زمانی طولانی تر حفظ  گرددزیرا دریای خزر که دومین ذخیره نفت و گاز دنیا را در خود ذخیره داردو اروپابه تخته خیزآمریکا به «اروآسیا» مبدل شده و دموکراسی و همکاری مورد نظر آمریکا در«اروآسیا» گسترش داده شود.
برژنیسکی درنقشه ای خود ,دو قاره اروپا و آسیا را به چهار منطقه تقسیم نموده است، اولین منطقه اروپای فعلی ودومین منطقه چین و تعدادی از کشور های هم مرز چین وسومین منطقه خاورمیانه و نزدیک و بخش هائی ازآسیای مرکزی را شامل می شوند و درچهارمین منطقه جغرافیائی تقسیم روسیه فعلی را مورد نظر خودقرار داده اند. برژنیسکی عقیده داردغلبه ایدئولوژیکی  غرب علیه بلوک شرق  سابق به معنی غلبه جغرافیائی نیست. در صورتیکه روسیه از نظر جغرافیائی در چنان موقعیتی است که امریکا جهت پیروزی و تسلط بر منطقه باید روسیه را همکارخود کرده و یا جهت غلبه جغرافیائی بر آن، روسیه را متلاشی و از آن چند کشور به ظاهر مستقل اما در عمل وابسته به خود ایجاد کند.
برژینسکی  باور دارد  که اگرچه اشغال نظامی بعضی کشورهای خاورمیانه توسط ناتو  با ناکامی مواجه شده است، ولی این شکست ها را در حدی ارزیابی نمی گرددکه برتئوری ژئواستراتژیکی «اروآسیا»  امریکا ، آسیبی برساند. بدیهی است که ایالات متحده امریکا بخشی از توسعه طلبی سیاسی خود را از طریق پیمان نظامی ناتو از طریق شرق اروپا اعمال کرده و تمایلی به همکاری و رعایت امورامنیتی در چین و روسیه ندارد.بر عکس هلموت کهل" صدر اعظم اسبق آلمان  میگوید؛ که ثبات و امنیت اروپا بدون روسیه امکان پذیر نیست. روسیه بزرگترین کشور اروپاست، شریک مهم و پرقدرتمند ترین کشور همسایه اتحادیه اروپا در شرق است. روسیه با وجود مشکلات و مسائلی که با آن دست به گریبان است، هنوز یکی از پرقدرتمند ترین کشورهای جهان از لحاظ نظامی است. بنابراین ما برای حفظ صلح در اروپا و جهان به روسیه نیازمندیم.
 رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما، در سخنرانی اخیرخود در مجمع عمومی سازمان ملل، روسیه رادر جایگاه دوم تهدیدهای بین المللی، قرار داد در حالیکه روسیه  این اقدام اخیر واشنگتن را نتیجه کشمکش هایی می داند که آمریکایی ها از سال ها پیش‌با روسیه برای اعمال حاکمیت ارزش های آمریکایی بر سراسر دنیا آغاز کرده است البته باتوجه به سلطه کامل جمهوری خواهان جنگ سالار و ضد روس بر مجلسین آمریکا سیاست خارجی آمریکا در اینده به سوی درگیری بیشتر با روسیه معطوف خواهد شد و امکان تقابل بیشتری میان دیدگاهها و عملکردهای دو کشور در پرونده های جهانی وجود خواهد داشت.
 
. سی ام– ماه -نوامبر–  سال 2014