آرشیف

2014-12-27

نظرمحمد ثاقب

تا قدس اسیر است، ما نیز اسیریم

بلی امت مسلمه! همانطوریکه تاریخ شهادت میدهد، از بدو خلقت بشر تا اکنون دو خط متضاد به عنوان حق و باطل همواره با هم در مبارزه بوده اند که انجام ونتیجه این جریان را خداوند بزرگ قطعاً به نفع مسیر حق عنوان کرده است، که این آیه قرآنی به وضاحت این موضوع ما را کمک میکند:« قل جاء الحق و زهق الباطل این الباطل کان زهوقا»(اسراء/81) یکی از مبارزات برحق امت مسلمه مبارزه شجاعانه ملت مسلمان و قهرمان فلسطین است که در برابر سیاست غاصبانه یهود و صهیونیزم اسرائیل به جهاد پرداختند و این روند تا امروز هم ادامه یافته است، و این ملت قهرمان و شجاع همواره در پرتو جهاد و مقاومت خود، شهادت را آگاهانه قبول کرده و به دامن قرآن چنگ زدند و تا امروز توانستند که افتخار بزرگی را برای امت مسلمه کسب کردند، تاریخ در این راستا گواه صادقی که ملت مسلمان فلسطین با نبود کوچکترین امکانات در برابر قدرت استعماری که دست رسی به اسلحه هسته ای دارد، مبارزه کردند. باید گفت که نقطه هدف در این مبارزه حفظ حرمت قبله مسلمین و معبد مقدسی که بنیاد آن توسط پیامبر عظیم الشأن ما حضرت سلیمان(ع) گذاشته شد، و این حق ثابت و مسلم مردم فلسطین و در کل وجیبه همه امت مسلمه است تا از این بنای مقدس دفاع نمایند، اگرچه در طول مدت مبارزه در بین این دو جناح حق و باطل به منظور کاهش تلفات آتش بسهای اعلان گردیده است، که همواره میثاقها و پیمان نامه ها از سوی غاصبان یهودی نقض گردیده اند این عهد شکنی و پیمان شکنی چیزی جدیدی برای یهودیان مفسد نیست، بل تاریخ هم پیمان شکنی های دیرینه ایشان را در دل خود به عنوان گواهی بر رذالتشان ثبت کرده است. 
بیت المقدس به عنوان نخستین قبله مسلمانان یکی از اماکین مقدسه و مورد احترام 1.8ملیارد مسلمان جهان است، مسلمانان در هر نقطه از جهان که باشند از این مکان مقدس به تمجید یاد کرده و آنرا قبله نخستین خود میدانند، از این رو تا زمانیکه مسلمانان در قدس اسیر استعمارگران صهیونیزم باشند، به این معنی است که جمعیت بزرگ مسلمانان جهان نیز در اسارت صهیونیزم غاصب به سر می برند. یهود ویرانگر به عنوان غده نجیس سرطانی در قلب پیکره جهان اسلام جای گرفته است که راه نجات از شر دسیسه های خصمانه این طیف شیطانی همکاری جانی و مالی جهان اسلام به ملت قهرمان فلسطین و به پیشگاه الله متعال و بر صبر و استقامت ایشان در راه جهاد و دفاع از بنای مقدس و مطهر بیت المقدس است.