X

آرشیف

تا ثیربر گزاری نشست شورائی حقوق بشر سازمان ملل بر اجندائی نشست دوحه 3

 

حدود دو هفته دیگر یعنی  30 چون وأول جولای  نشست سوم دوحه درباره افغانستان  در دوحه پایتخت قطر برگزار میگردد  با در نظر داشت اجندائی جدید و شرکت کنندگان نما یندگان ادارۀ طالبان برای اولین بار میخواهند در این نشست شر کت کنند  .طبق معلومات ابتدائی  محور اصلی این نشست  عادی‌سازی روابط طالبان با جهان عنوان شده ویا هم نحوه تعامل جهان با طالبان است وبرخی مسائل دیگر که طالبان آنرا قابل بحث میدانند  . سلسله جلسات دوحه براساس ارزیابی مستقل فریدون سینیرلی اوغلو توسط سازمان ملل آغاز شد که اولین جلسه در ماه می 2023 و دومین نشست در فبروری 2024  برگزار شده است.

 نشست دوحه 3 چه تفاوتهای بانشست های قبلی دارد؟

معلومات که تا هنوز بدست آمده  اجندای نشست سوم از دونشست قبلی متفاوت است وشرکت کننده ها هم تغییر خواهد کرد یعنی بجای نما یندگان جامعه مدنی ومدافعین حقوق بش افغانی  تنها طالبان  به نما یندگی از أفغانستان ادعای حضور دارند واین مسئله باعث نگرانی  ریچارد بنیت ، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت از وضعیت حقوق بشر در أفغانستان شده  است  .

خواستهای طالبان وهوشدار های ریچارد بنیت:

خواستهای طالبان در  اعلامیه  پایانی  نشست «دوحه ۳: نحوه تعامل امارت اسلامی با جامعه جهانی» که  به میزبانی مرکز مطالعات راهبردی وزارت امور خارجه افغانستان زیر اداره طالبان و با حضور دیپلمات‌های بخش‌های مختلف این وزارتخانه بر گزار شده بود اینطور تبلور یافت.

(ذاکر جلالی رئیس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت خارجه طالبان گفت:  ادارۀ طالبان  خواهان تعامل با جامعه جهانی است، اما این تعامل را به قیمت استقلال سیاسی، ارزش‌های دینی و ملی و جایگاه کشور و نظام افغانستان نمی‌خواهد) در این ابراز نظر به سه مسئله مهم اشاره شده است)

اول: وقتیکه طالبان میگویند ما تعامل جامعه جهانی را به قیمت استقلال سیاسی أفغانستان نمیخواهیم (صریحا مخالف تبا تعیین نما ینده ویژه در أمور أفغانستان است .یعنی أفغانستان کشور مستقل ودارائی نظام مقتدراست و سازمان ملل متحد از تعیین نماینده ویژه برای امور أفغانستان خود داری کند.

دوم : وقتیکه طالبان میگویند تعامل جامعه جهانی را در بدل  ارزش های دینی نمیخواهییم منظور شان این است که سازمان ملل متحد به امارت وخلافت احترام بگذارد ودر مورد انتخابات ودموکراسی وامثالهم پا فشاری نکند بیعت به امیر یک مسئله شرعی است ونمیشود آنرا باسازه های جهانی  چون دموکراسی وانتخابات معامله کنیم.

سوم: وقتیکه طالبان میگویند تعامل جامعه جهانی را در بدل جایگاه أفغانستان نمیخواهیم منظور شان این است که کرسی أفغانستان در سازمان ملل به طالبان سپرده شود وما جایکاه أفغانستان را معامله نمیکنیم. البته در کنار این سه خواسته خواسته های دیگر نیز دارند  مثلا اجندائی این نشست نباید حکومت فرا گیر ملی وهمه شمول باشد ، واینکه غیر از طالبان کسی  دیگر بنام فعال ماندنی ومدافع حقوق بشر وشاعر ونویسنده وغیره  در این نشست شر کت نکنند ودر مورد درس وتعلیم دختران وحق کار زنان در بیرون از منزل صحبت نشود.

تضاد خواستهای طالبان وشورائی حقوق بشر سازمان ملل:

طالبان میخواهند راه تعامل با جامعه جهانی باز شود ودر نشست دوحه 3  اجندای نشست در همکاری  با اداره طالبان تنظیم شود و در مورد مبارزه با موادمخدر، امنیت افغانستان ، نابودی داعش  ، مسائل زیست محیطی  وغیره  مورد بحث قرار گیرد  وحضور طالبان در این نشست منوط به پذیرش این درخواست آنان از سوی سازمان ملل است.

تا ثیر  نشست شورائی حقوق بشر سازمان ملل بر  اجندای نشست دوحه 3

درحالیکه طالبان نسبت به تغییر در دستورکار و مدعوین نشست دوحه هشدار داده اند .شورائی حقوق بشر سازمان ملل  امروز در نشستی وضعیت حقوق‌‌ بشر در افغانستان را بررسی می‌کند. وبر گزار کنندۀ این نشست  ریچارد بنت ، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت از وضعیت حقوق بشر در أفغانستان  در مورد حکومت طالبان وبر خورد شان با شهروندان أفغانستان نگاه جدا منفی دارد   وی در فبروری امسال  از کشورهای جهان خواسته بود  تا از عادی‌سازی روابط با طالبان و مشروعیت‌بخشی به آن خودداری کنند .آقای  ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت از وضعیت حقوق بشر در أفغانستان در فبروری  از جامعه بین‌المللی خواسته بود به دلیل «نقض سیستماتیک» حقوق زنان پرونده‌ای را علیه افغانستان تحت کنترل طالبان در دیوان بین‌المللی دادگستری باز کنند.

صحبت ها وگزارش ریچارد بنیت اجندائی نشست دوحه 3 را تغییر خواهد داد!

به نظر میرسد بیانه نهائی پنجا وششمین نشست شورائی حقوق بشر سازمان ملل بر اجندائی نشست دوحه سوم وتصمیم طالبان  مبنی بر اشتراک ویا عدم اشتراک در این نشست تا ثیر خواهد داشت.بخاطر اینکه اینکه  ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، امروز در سخنرانی خود علیه ظلم وجنایت طالبان صحبت میکند وهم  گزارش نهایی خود را در مورد وضعیت بشری در افغانستان به پنجاه‌وششمین نشست این شورا ارایه خواهد کرد.  در این گزارش تصویری تلخ و غم‌انگیز در رابطه با تبعیض سیستماتیک طالبان علیه زنان و محرومیت زنان افغان از زندگی عمومی ترسیم شده است. لذا میتوان  گفت که گزارش ریچارت بنت  در مورد وضعیت أفغانستان وطالبان بر شرکت طالبان در نشست دوحه تا ثیر منفی میگذارد واحتمالا اجندا نیز تغییر کند که در آنصورت طالبان از حضور در این نشست خود داری خواهند کرد. اگر نشست  امروز  شورائی حقوق بشر سازمان ملل  اجندا ومدعوین را تغییر دهد احتمالا طالبان در این نشست شر کت نخواهند کرد.

فرحان حق» معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در یک نشست خبری اعلام کرد دستورکار نشست دوحه هنوز نهایی نشده و پس از نهایی شدن ترتیبات مقدماتی، مشارکت یا عدم مشارکت طالبان در آن روشن خواهد شد. ا در مقابل وزارت خارجه طالبان در واکنش به این اظهارات تصریح کرد: اگر تغییری در ترکیب و دستور کار جلسه ایجاد شود، مسلماً در تصمیم‌گیری ما تأثیر خواهد گذاشت و سپس با همه طرف‌ها در میان گذاشته خواهد شد یعنی احتمالا از حضور در نشست دوحه 3 صرف نظر خواهد شد . لذا به نظر نمیرسد ;i این نشست دریچه های تعامل جهانی   و شنا سائی بروی طالبان را باز کند ..احتمالا  بعد از نشست دوحه کشور های چین، روسیه وایران بیشتر از گذشته به طالبان نزدیک شوند واز وضعیت پیش آمده به نفع خود استفاده خواهند کرد.

.

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.