آرشیف

2014-12-30

عبدالوکیل دهزاد

تاکید اسلام در مورد وحدت ویکپارجگی

یاایهاالناس انا خلقناکم کم من ذکر او انثی و جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفو ان اکرمکم عندالله اتقاکم ان الله علیم خبیر "الآیه        
ترجمه: ای مردم ما شما را از مرد وزنی آفریدیم و شما را دسته دسته وقبیله قبیله گردانیدیم تا همدیگر را بشناسیدهمانا بزرگترین در نزد خدا پرهیز کار ترین شماست همانا خداوند دانا وآگاه است.
 
قرآن کریم همیشه مسلمانان را به وحدت و یکپارجگی دعوت نموده وبه خوبی میتنوان از آیه فوق استنباط نمود که اسلام دین اخوت و اتحاد است .
طبعا در جامه کنونی ممکن است اختلافاتی خورد و بزرگ  بین بشریت وجود داشته باشد البته جامعه کنونی اسلامی هم از این امر مثتثنی نیست . اسلام وظیفه خود را درقبال بشریت انجام داده و راه درست را بسیار بطور واضح  آشکار کرده است ،خداوند ج بر اعمال مان داوری میکند و همرای هر انسان  مطابق به اعمالش  محاسبه میکند . و همیشه قوم در روی زمین موفق است که مردم را به وحدت و اتحاد ترغیب میکنند واز هر نوع نفاق دوری میگزینند و رهبریت پاک دارند .خداوند ج در قرآن پاک خود میفرمایند که:  " انماالمومنون اخوه فاصلحو بین اخویکم والتقو الله لعلکم ترحمون"الآیه              ترجمه : در حقیقت مومنان با هم برادر اند پس میان برادر نتان را سازش دهید و از خدا پروا بدارید که مورد رحمت قرار بگیرد. 
 
 بنا بر این بر همه مسلمانان لازم است تا که از نفاق دور جستی و باهم دست اخوت بدهند ونگذارند دیگران برایشان تصمیم بگیرند .   خصوصا وظایف طبقه روشنفکر اینست که نگذارند مردم بسوی تاریکی بروند باید به مردم کمک نموده تا این کشتی را به خوبی به ساحل برسانند  و فریب سیاست های شوم بیگانه گان را نخورند.در این دنیای امروزی همه بدبختی های که در وطن عزیز خود  از قبیل نفاق،فقر وبیچارگی را که مشاهده میکنیم نتیجه بی کفایتی رهبران گذشته بوده ،متاسفانه عدم توجه ایشان باعث مشکلات فراوان در کشور عزیز ما افغانستان شده است اگر آنها صحیح خدمت میکردند این همه مشکلات و بدبختی دامنگیر افغانستان نمیشد .
 
دیگر اینکه که ما نباید بگذاریم بیگانه گان دربین اقوام وقبایل تفرقه بیاندازند وحکومت کنند و بسیار آگاه باشیم ونگذاریم دیگر این شعار در خطه کشور ما عملی شود . خوب اگر کمی واقعیت گرا باشیم نمیتوانیم همه بدبختی ها ومشکلات خود را ازبیگانه گان ببینیم چون تصمیم بوجود آوردن هم چالش ها بدست خود ما هم بوده این دلیل نمیشود فرضا آنها خواستند تفرقه بیندازند پس تو چرا عملی نمودی پلان های شان را  واز هر کاری گفتند دریغ نکردی برای تکمیل پروژه های دیگران . پس خود را هم اگر کمی ملامت کنیم بد نیست بیایید از گذشته آموخته و به آینده فکر کنیم تا خداوند ج از من وشما راضی باشد .
در خاتمه خواهش مه از همه مردم اینست که بیایم بخاطر خیر افغانستان از هر قوم وطایفه که هستیم دست به دست هم داده و تمام کدورت ها را کنار بگذاریم و با همدیگر همکار باشیم تا بتوانیم وطن خود را آباد وسرفراز نگهداریم و از تمام چالش های که فراگیر کشور عزیز ما شده است به نحو احسن عبور کنیم وبه دین خد چنگ بزنیم تا متفرق نشویم .  و من الله توفیق