آرشیف

2015-6-20

امان معاشر

تالار دانشکده هنر های زیبای افغانستان بنام پروفیسور عنایت الله شهرانی نامگذاری شد

هفتۀ گذشته به پاس خدمات فنا نا پذیر و با ارزش پروفیسور عنایت الله "شهرانی" یکی از دانشمندان نامی کشور ، تالار دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه کابل از سوی استادان به نام "تالار پروفیسور عنایت الله شهرانی" نام گذاری شد.
این نام با ارج که سالها ملیتهای محروم از نظر انداخته شده بودند، برایشان افتخار آفرین است و دانشمندان به آن می بالند. 
استاد گرامی نتنها خود را از نظر مسلک به این وظیفه ی خطیر علا قمند و پر تلاش اند و به فر هنگ کشور با علاقه ی خاص می نگیرند و آنهائیکه درین عرصه به انجام کار های کوچک و بزرگ می پردارند با نظرات روشن خودبه آنها مدد می رسانند و تشویق شان می کنند.در نشریۀ زن مطلب را از من مطالعه فرموده بودند مورد توجه شان قرار گرفتم و با علاقمندی برایم هدایات لازم دادند 
خانه فرهنگی "مولانا" در کانادا که شعرا ،هنر مندان و شخصیت های بزرگی که کار آنها را به ریاست محترم استاد مجید “قیام” به پیش می بردند و من مسؤولیت نشرات جریده انرا به عهده داشتم،مورد توجه اوشان قرار گرفتم و مرا در نشر و پخش مطالب ، روشنی دادند.
این نام پر افتخار را به ایشان تهنیت می گوییم و امید واریم در عرصه هنر و ادب گامهای متین و استوار بردارند و در روشنی آن اهل هنر و ادب راه خود را به جلو ببرند.
سعادت برایشان آرزو می کنم

امان معاشر، خبرنگار آزاد