آرشیف

2018-4-17

محمد سرور انوری غوری

تاریخچه مختصر راه ابریشم:

مبارزه با مواد مخدر:
جلوگیری ومهارساختن موادمخدر به یک مبارزه جدی وصادقانه ضرورت دارد؛ حکومتداری ضعيف در افغانستان همراه با خشونت و فقر شايع در کشوربه صنعت نا مشروع  مواد مخدر کمک می کند، بنابر اين بايد راه حلی جستجو شود که همزمان باتوسعه امنيت ، حاکمیت قانون وبهبود وضع اقتصادی جلوهمین پدیده ناپاک گرفته شودوهم استراتيژی واحدی جهت قلع و قم شورشيان می طلبد، تنها محو کشت کوکنار به هيچ وجه نمي تواند صنعت نا مشروع مواد مخدر را در کشور تقليل بدهد و بر شورشيان غالب آيد.
  برای پايان دادن به اين معضله ،درافغانستان بايداراده قوی جودداشته باشد و روی توسعه  زراعت تمرکز کند تا از شر کشت ترياک رهایی يابد .

''''''''''''''''''''''''''

تاثیرات  ناگوار فساد بالای جامعه 
•         فساد  تاثیرمنفی روی توسعه اقتصادی وسیاسی دارد .
•         فساد اداری محبوبیت ومشروعیت حکومت وقانون را از بین می برد
•         اتباع کشوربه دلیل سلب اعتماد به مسولان دولت به مسایل حادتر دست خواهد زد وحتی ممکن به افراد افراطی وضد نظم وقانون تبدیل شود.
•         ابطال حق واحیایی باطل باعث تضعیف حقوق افراد ضعیف ,بی چاره ومظلوم میگردد.
•          فساد مناسبات دولت ومردم را در جامعه به شدت تخاصمی می سازد.
•          دولتی که عناصر آن فاسد ورشوه ستان باشد می کوشد حقایق را از دید مردم بپوشانند.
•         فساد باعث بی امنیتی ,بی عدالتی , فقر , بیچاره گی مردم گردیده ومجبورآ به دامن دشمن  پناه ببرند .
درنهایت فساد منشاه واساس تمام بدبختیها گردیده ,باعث تضعیف وقار ,عزت وهویت افغانهاگردیده ودرنزد ملل جهان ازپرستیژ لازم برخوردار نمیباشد وبدین ترتیب ازفرصتهای بدست امده استفاده که صورت میگیرفت , نه گرفت .

****************************
تاریخچه مختصر راه ابریشم:
راه ابریشم در قرن دوم قبل از میلاد به اثر مساعی امپراطوری های غربی پدید آمد , شرق و غرب را به هم ارتباط داد.
قبل از این راه های قدیمی نیز در آسیا موجود بود که از آن طریق مراودات تجارتی با کشورهای آنوقت تامین میشد.
یکی از این راه ها , جاده شاهی بود که از بابل آغاز با گذر از تنگنائی زرگراش کرمان شاهان اکباتان( همدان ) و از آنجا به ری میرفت و در امتداد جنوب البرز به باکتریا(بلخ) می آنجامید.
در مورد وجه تسمیه راه ابریشم باید گفت که راه کهن را از آن جهت بدین نام خواندند که ابریشم چین از این راه حمل میشد.
پروفیسور اشرف احمد روف از دانشمندان ازبکستان  به این عقیده است که جاده ابریشم در138 سال قبل از میلاد یعنی زمانیکه امپراطوری چین سفیرخود ژانک کیان را به خارج فرستاد ؛  ذکری بمیان آمده است.
در مورد سابقه راه ابریشم نظریات زیادی موجود است اما اصطلاح راه ابریشم به این جاده 11000 کیلومتری برای بار اول توسط یک نفر تاجر مقدونی بنام مایس تیانوس  براین جاده سرتا سری در قرن دوم  میلادی گذاشته شد.
به قول بعضی از دانشمندان ,1500 سال قبل از کشوده شدن راه ابریشم این راه موجود بود. چنانچه سنگهای گران بهای بی نظیر فیروزه از بدخشان به بابل باستان و مصر برده میشد.
در مسیر راه کاروان سرا، توقف گاه ها بوجود آمد تا آنطرف پامیر امتداد داشت , از این طریق امتعه چین به کشورهای منطقه تجارت میشد.
 با گذشت زمان این راه توسعه پیداکرد ودر قرن دوم در زمان امپراطوری کنشکا به شاهراه سراسری بین چین و سواحل شرقی بحیره مدیترانه مبدل شد.
 راه ابریشم تانیمه قرن پانزدهم میلادی از رونق خاصی برخوردار بود