آرشیف

2022-6-7

علم عبدالقدیر

تاثیر صدور قطعه نامه احتمالی شورائی حکام وآینده ایران!

صدور قطعه نامه شورائی حکام شورائی امنیت سازمان ملل متحد که طبعا علیه ایران خواهد بود مذاکرات بر جام را متوقف وسرعت تندروی وسختگیری دو طرف را افزایش می دهد واین رویائی روی تند پیامد های در جهان ، منطقه وایران خواهد داشت.جمهوری اسلامی ایران که چهار مین کشور نفت خیز جهان است  تمام عواید ودر آمد های کشور را صرف ساخت وساز انواع سلاح وها واستخدام صد ها هزار نیروی نیابتی جنگی در کشور های همسایه کرده تا جنگ را از ایران دور سازد وتا جای درین سیاست مؤفقانه عمل کرده اما از یکسال به این سوء در یمن رقبایش را به مشکل مواجه ساخته ولی در عراق ولبنان موقعیتش را از دست داده میرود، آیا این به معنی بر گشت عقربه ساعت عمر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود وجهان غرب با همکاری وهمیاری کشور های عربی ضد ایران با یک تصادم بذر شورش داخلی در ایران را آبیاری خواهند کرد تا بتواند رژیم را عوض کند ؟!

بحرانها و عوامل که جمهوری اسلامی را تضعیف میکند.

بحران اجتماعی وداخلی: جایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از رهگذر اجتماعی دچار یک بحران فراگیر وغیر قابل کنترول است .بحران داخلی ایران نتیجه بحرانهای بیرونی است که ایران به خاطر شکل دهی وتقویت این بحرانها در کشور های همسایه وکشور های دور نیمی از در آمد ذخائر نفتی خودرا هزینه میکند ومردم ایران را در فقر وبیکاری ومحرومیت قرار میدهد.امروز نرخ بیکاری وتورم در ایران به اوج خود رسیده ودارد یک انقلاب اجتماعی را فریاد میزند. بودجه سالانه حشد شعبی عراق، حزب الله لبنان، انصار الله یمن .لشکر فاطمیون ومصارف نیرو ترورستی قدس  که از در آمد های نفتی ایران تا مین میشود مساوی به کل بودجه یکسال کشور های فقیر وکم در آمد است. عوامل بحران زا ی دگر در ایران آلودگی هوا، تروریسم، تجارت مواد مخدر، تبعیض های قومی ومذهبی  بحران ارزها و بیماری ایدز است که شیرازه اجتماع را بر هم زده است.یعنی ایران چهار مین کشور نفت خیز جهان است اما مردمش نان وبنزین را به کوپون میگیرند این اوج بد مدیریتی وبی مهری حکومت به مردم است که بین حکومت ومردم فاصله ایجاد کرده واین فاصله هر روز زیاد شده میرود.

ایران وهمسایه ها:

جمهوری اسلامی ایران بخاطر مداخله در أمور همسایه ها دارائی تشکیلات نظامی استخباراتی است که مغز آنرا نیرو قدس تشکیل میدهد از بین مردم کشور های همسایه سر باز گیری میکند که برای هر کشوری قابل قبول نیست.هیچ یکی از کشور های همسایه از جمهوری اسلامی ایران دل خوشی ندارند.ایران تنها به فعالیت های فر هنگی سیاسی اکتفا نکرده بلکه از بین اتباع کشور های همسایه برای خود سر باز جنگی انتخاب وتر بیه مکینند .لشکر فاطمیون أفغانستان، زینیون پاکستان، حشد شعبی وکتا ئب حزب الله وعصا ئب اهل حق عراق، انصار الله یا حوثی های  یمن  وسرایا القدس فلسطین  و وجمعیت الوفاق الوطنی بحرین همه از دستار خوان نیرو قدس سپاه پاسداران نان میخورند.وبه جنگ های نیابتی ایران در کشور های مختلف سوق داده میشوند اینها مواردی اند که همسایه هارا از ایران دور ودر کنار دشمنان ایران قرار میدهند.

ایران و جامعه جهانی: رفتار بحران زای جمهوری اسلامی ایران در برابر کشور های عربی در رأس عربستان سعودی  وجهان غرب در رأس امریکا بحران جهانی را گسترده تر وعمیق تر ساخته. جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی تا حالا نیم از عواید ودر آمد های کشور را صرف جذب وتر بیه گروه های جنگی شیعه مذهب در کشور های همسایه وکشور های عربی پرداخته  ، تولید سلاح های پیشرفته از جمله پهباد، موشک، وتلاش برای ساختن سلاح های هسته ای نموده است  وبخاطر صرف مخالفین سیاسی نظام جمهوری اسلامی در امن ترین کشور های دنیا خصوصا اروپا وامریکا دست به ترور وایجاد رعب ووحشت زده است.امروز تمام موشک وپهباد های که افراطیون مذهبی وترورست ها در کشور های منطقه وعربی استفاده میکنند ساخت جمهوری اسلامی ایران است وجمهوری اسلامی ایران آزادانه شعار میدهد که موشک های ایران در قلب اسرائیل اصابت کرد اینها همه برای جامعه جهانی وغرب نگران کننده است.

مشکل جامعه جهانی با ایران چیست؟

ایران  علاوه از نقض حقوق بشر در داخل ایران ، شعار حذف یک کشور خارجی را از نقشه زمین سر داده است وگفته اسرائیل را از نقشه زمین نا بود میسازم شعار که هتلر هم نداده بود ازان گذشته  کشور های سنی مذهب عربی را تهدید و منافع وپایگاه های امریکا را در منطقه آماج قرار میدهد وبه ترور مخالفین نظام در اقصای نقاط جهان سر مایه گزاری کرده است.جمهوری اسلامی ایران  اکثریت کشور های عربی ، اسرائیل  وکشور های غربی در رأس امریکارا در یک جبهه مشترک علیه خود قرار داده . ایران با سیاست ترس  وتهدید به تولید بی رویه وغیر ضروری سلاح پرداخته است در حالیکه از حمله احتمالی دشمنانش میترسد با نمایش تولیدات نظامی جدید میخواهد حریف های منطقه ای وجهانی خودرا بترساند اما معلوم نیست توانائی ایران چقدر است چون  در عرضه نظامی تا هنوز عملا تجربه نشده اما در میدان تقابل از طریق نیرو های نیابتی اش تا سال پار چهار پایتخت از جمله بغداد، دمشق، بیروت و صنعا را به کنترول داشت که یکنوع پیروزی به حساب میاید واین پیروزی ها حرص قدرت خواهی ایران را افزایش داد ورهبری ایران دستور دادکه نیاز مندی های نیرو های نیابتی  چهار کشور فوق  را که از ایشان نیرو های محور مقاومت یاد میکند بصورت کامل رفع کنند.سیاست باران پهباد، رگبار موشک را من حیث یک استراتیژی در پیش گیرند .

شاخص های حکومت ولایت فقیه ایران:

نقض مکررحقوق بشر، دستگیری وشکنجه مخالفین سیاسی،تولید سلاح های مختلف النوع، موشک ها، پهباد ها ،غنی سازی یورانیوم با غلظت بالا جهت ساخت سلاح  اتمی، تربیه تروریستهای ماهر سایبری وفزیکی، گروگان گیری،استخدام قاچاق بران ودزدان دریائی بخاطر فرار از تحریم ها ی غرب ،تهدید اسرائیل  ،مداخله در أمور کشور های عربی از جمله مواردی است که جامعه جهانی را در مقابل ایران قرار داده حالا عناصر ومؤلفه ای زیاد به هم پیوند خورده ودارد پیش روی جمهوری اسلامی انفجار میکند.مشکلات اجتماعی ایران اختلافات سیاسی با همسایه ها وجهان همه وهمه در تقابل با جمهوری اسلامی جان وشکل گرفته سفر رئیس آزانس اتمی به اسرائیل وشریک ساختن معلومات دو طرف به یکدیگر وسفر آینده جو بایدن در کشورهای شرق میانه خصوصا عربستان سعودی دارد زنگ یک خطر بالقوه را به صدا در میآورد وشاید اینبارنوبت ایران باشد تحولات  اخیر در جهان، منطقه ونا رضا ئیتی های داخل ایران حکایت از بر گشت عقبه ساعت عمر جمهوری اسلامی ایران بسوی نقطه صفر دارد،

  • أفغانستان: همسایه شرقی ایران دیگر با ایران مدارا نمیکند طالبان سنی مذهب ، افراطی ومغرور به حکومت ولایت فقیه اجازه نطفه گزاری در أفغانستان را  نمیدهند ونهال های قبلی آنرا از ریشه خشک ساخته اند. علیه هر حرکت ایران حساس اند وبا یک اشاره احتمال تصادم ودر گیری وجود دارد.
  • عراق : همسایه غربی از مداخلات ایران به ستوه آمده اکثریت مردم چه سنی وچه شیعه  مخالف حضور ایران در عراق اند وحامیان ایران از رهگذر سیاسی ضعیف شده اند..در لبنان وسوریه هم وضعیت ایران خوب نیست.
  • در جنوب شرق بلوچهای پاکستان وهمه گروه های مسلح در حال ساختن جبهه مشترک باجنبش مسلح جیش العدل در استان سیستان وبلوچستان ایران هستند همه روز در شهر های مرزی استان زاهدان بالای پاسگاه های پولیس حملات نظامی صورت میگیرد.
  • در داخل ایران. افسران نیرو قدس یکی پی هم ترور میشوند، مراکز نظامی وهسته ائی منفجر میشود .مردم نسبت فقر وقیمتی وبیکاری آماده قیام اند، خوزستان از یک سال به این سو شاهد قیام ودر گیری مردم با حکومت است، اهوازی ها با داشتن ده ها تشکل نظامی وسیاسی شعار آزادی وجدائی طالبی را سر میدهند .اقشار واصناف اعم از کاگران، معلمین وکسبه کاران دست به تظاهرات میزنند وهر لحظه آماده شورش وقیام اند. مخالفین سیاسی انظام ولایت فقیه مانند مجاهدین خلق ونهضت طرفدار شاه  در خارج از کشور فعالیت های سیاسی،خودرا با مردم داخل ایران هم آهنگ ساخته اند.
  • کشور های منطقه وحوزه خلیج فارس: کویت وبحرین وعربستان سعودی هم از دست ایران به ستوه آمده اند کشتی های حامل سلاح ونفت قاچاقی ایران به حامیانش در منطقه از طرف کویت دستگیر شده وهمه طرفدارفشار برجمهوری اسلامی ایران اند.
  • اسرائیل: اسرائیل بخاطر استراتیژی دایمی جمهوری اسلامی که نا بودی اسرائیل را شعار میدهد آماده هر نوع عکس العمل علیه ایران است حتی حق حمله بالای مراکز هسته ای واستراتیزیک ایران را به تنهائی برای خود محفوظ میداند .همسایه های ایران در منطقه  رهبری  ترورست پرور  ایران را یک غدۀ سر طانی میدانند که باید برداشته شود
  • جهان غرب : کشور های غربی در رأس آمریکا به این باور هستند که ایران بخاطر ساختن سلاح اتمی پنهان کاری میکند ، تمام فعالیت های ایران ثبات جهان ومنطقه را به خطر انداخته ، قاچاق مواد مخدر توسط سپاه ونیرو های انتظامی، دزدی دریائی، گروگان گیری، فرستادن نیرو های نیابتی بخاطر شعله ور شدن جنگ در عراق سوریه فلسطین ویمن نمونه های ایران مقتدر در آینده است. حالا کشور های غربی بجای تعامل وسازش به مرز تقابل با ایران رسیده اند چون باور دارند ایران با وصف تعامل پنهان کاری میکند ساختن شهرک های زیر زمینی نظامی بخاطر دور نگهداشتن صنایع اتمی، ذخائر نظامی از چشم جامعه جهانی ومصئون نگهداشتن از خطر حمله بر آنهاست.حالا گزینه های بسیار محدود پیشروی غرب مانده که اولش جلب حمایت جامعه جهانی دوم تا ئید وحمایت شورائی امنیت سازمان ملل متحد وبعد اقدام محدود نظامی بالای مراکز احتمالی هسته ای ایران ومحاصره اقتصادی از طریق تحریم های شدید تا موج قیام وشورش داخلی را علیه نظام بر انگیزد.

نتیجه تحلیل:

بخاطر ختم  وحذف حکومت ولایت فقیه اجماع جهانی ، منطقه ای وحمایت درونی بوجود آمده .تا  رهبری نظام وعدۀ از نظامیان سپاه وبسیج  را از صحنه حذف کنند. أحزاب سیاسی ایران، اقشار مدنی ، فرهنگی واتحادیه های صنفی، گروه های مسلح از خوزستان تا سیستان،وحتی برخی نظامیان آماده اند تا با حمایت غرب سایه حکومت  ولایت فقیه را از سر خود دور سازند.هر چند قیام های مردم در استانها ،واعتصاب اقشار مختلف در شهر ها به شدت سر کوب شده اما تنفر وانزجار علیه نظام بحدی است که یک جوان با یک حمله متهورانه  خطیب مسجد را که در خطبه از نظام حمایت کرده با چاقو وکارد گردن میزند در جاده های تهران بر نیرو انتظامی حمله میشود با چاقو وقمه بر سر وصورت پولیس میزنند اینجاست که میگوئیم سنگر مشترک گرسنه های داخل کشور وسیر های بیرون علیه ولایت فقیه وحکومت به شدت مذهبی ایران شکل گرفته که از طرف مردم ایران، همسایه ها ، کشور های منطقه واکثریت اعضای ساز مان ملل متحد حمایت میشود.لذا نظام جمهوری اسلامی ایران رفتنی است.