آرشیف

2022-7-28

حضرت الله ذکی

تاثیرات توافق استنبول بر امنیت غذائی جهان

امنیت غذایی طبق تعریف سازمان ملل متحد دسترسی همه در تمام اوقات به غذای کافی، برای داشتن جسم سالم است، سه عنصر و رکن مهم آن موجودیت غذاء ، دسترسی به آن و فرصت دامئی دستر سی به آن است ، کوید 91 و تغییرات اقلیمی قبل از حملات روسیه به خاک اوکراین ، باعث بالا رفتن قیمت های مواد غذائی شده بود….

 

 

 

ادامه مطلب در اینجا